AudiMAX inspectiesoftware nu met iPad of iPhone App!
17020 Blog

De inspectiesoftware van AudiMAX beschikt nu ook over een App waarmee tijdens inspecties gegevens kunnen worden verzameld. Deze zogenaamde Inspection Data Harvester stelt de inspecteur in staat om tijdens de inspectie foto’s te nemen, video’s op te nemen, geluidsopnamen te maken en een tijdsregistratie van de inspectie te maken.

Lees verder