NEN normen gratis beschikbaar
17020 Blog

Dwingend verwezen = vrij beschikbaar NEN stelt normen die door wetgeving verplicht zijn gesteld voortaan gratis ter beschikking. Het gaat om milieunormen, bouwnormen en veiligheidsnormen.

Lees verder