CCV schema: Overgang van versie 10 naar versie 11

Het CCV inspectieschema “Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen” versie 10 wordt op 1 juli 2018 vervangen door versie 11. Gebruikers van AudiMAX dienen het gewijzigde schema in het systeem door te voeren. TwinSparc 17020 Consultants heeft de inhoud van het vernieuwde CCV inspectieschema opgenomen in een aantal documenten. U kunt deze hier downloaden.

De logische volgorde om de inhoud van de verschillende bestanden in AudiMAX over te nemen is:

  1. Initiële inspectie
  2. Vervolginspectie
  3. Inspectie stuurfuncties
  4. Inspectie bouwkundige maatregelen
  5. Inspectie organisatorische maatregelen

In deze documenten is rekening gehouden met het onderscheid tussen inspectie ‘met certificaat’ en ‘zonder certificaat’, waar van toepassing. Zowel bij de initiële als bij de vervolginspectie dienen de stuurfuncties, de bouwkundige voorzieningen en de organisatorische maatregelen geïnspecteerd te worden. In de ruimte voor de werkinstructie is de wijze van inspectie opgenomen (Administratief, Visueel, Functionele test, Meting of Proefbrand) en zijn de bijbehorende afkeurcriteria weergegeven.

Stap 1: Nieuw reglement

Voordat de inspectie-items kunnen worden ingevoerd, dient uiteraard eerst een nieuw ‘reglement’ te worden toegevoegd. Deze kan worden voorzien van startdatum 1/7/2018.

Stap 2: Scopes

Zorg ervoor, dat de binnen het CCV-schema gehanteerde scopes overeenkomen met de gedefinieerde scopes binnen het schema in AudiMAX.

CCV inspectieschema AudiMAX
Maak hier de juiste ‘scopes’ aan voordat de nieuwe inspectie-items worden ingevoerd!

Stap 3: Inspectie-items invoeren

Aan de hand van de gedownloade documenten kunnen nu de inspectie-items worden ingevoerd (copy – paste). De lay-out in de PDF’s komt overeen met de lay-out van het invoerscherm in AudiMAX. In het onderste paneel dienen de bijbehorende scopes te worden geselecteerd. Dit kan niet middels copy-paste.

CCV inspectieschema AudiMAX
Het invoerscherm in AudiMAX komt overeen met de lay-out van de PDF’s.

Zowel onder ”Tekst” als onder “Instructie” dient de inspectie-instelling zelf aanvullingen te doen om te voldoen aan de eisen van § 7.1.1 en § 7.1.2 van ISO/IEC 17020:2012. In het voorbeeld hieronder is bijvoorbeeld een figuur uit NEN 2575-2 weergegeven.

CCV Inspectieschema AudiMAX
Voorbeeld toegevoegde informatie t.b.v. inspecteur: Figuur 4 van NEN 2575-2.

Nadat alles is ingevoerd dient het reglement op de status ‘Definitief’ gezet te worden, waarna per 1/7/2018 bij de inspecties automatische de juiste gegevens worden getoond.

Bij vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen: