17020 Blog

ILAC en IAF worden één organisatie

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de ILAC en de IAF, die vorige maand (van 21 t/m 30 oktober 2019) in Duitsland (Frankfurt a.M.) werd gehouden, werd een belangrijk besluit genomen.

De twee organisaties, ILAC en IAF, gaan fuseren; in de volgende jaren gaat een stuurgroep het proces van de samenvoeging uitwerken. Zodoende ontstaat er één nieuwe organisatie die over alle conformiteits beoordelende instellingen voor alle disciplines gaat: de ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en de IAF (International Accreditation Forum).

De ILAC gaat thans over de accreditatie-instellingen, die in het kader van ISO/IEC 17011 actief zijn en over conformiteits beoordelende instellingen zoals kalibratielaboratoria (ISO/IEC 17025), testlaboratoria (ISO/IEC 17025), medische laboratoria (ISO 15189) en inspectie-instellingen (ISO/IEC 17020). De IAF is actueel nog het globale netwerk van accreditatie instellingen, dat certificerende instanties voor de accreditatie van managementsystemen (ISO/IEC 17021) , producten en/of diensten (ISO/IEC 17065), personen (ISO/IEC 17024) accrediteert.

Aan het besluit ging een enquête vooraf: in deze enquête gaven bijna alle leden van ILAC/IAF aan, voor de samenvoeging van beide organisaties te zijn. Leden van de ILAC en de IAF zijn, naast bijvoorbeeld stakeholders, onder andere de nationale accreditatie-instellingen, waaronder de Nederlandse RvA.

Beide organisaties, ILAC en IAF voeren nu al vergelijkbaar werk uit, zoals het interpreteren van ISO-accreditatie-normen en het vaststellen van overgangstermijnen, als nieuwe normen vastgesteld worden.

Men verwacht dat er met behulp van de nieuwe constructie een systeem van uniforme multilaterale erkenningsovereenkomsten (EA-MLA) gecreëerd gaat worden en dat er een uniform stelsel van regelingen voor accreditatie-instellingen, confomiteits beoordelende organisaties alsmede voor de gebruikers van de diensten van conformiteits beoordelende organisaties zal ontstaan.

Tevens hoopt men. dat de samenvoeging gaat leiden tot een verbetering van de reputatie en internationale acceptatie van het instrument “accreditatie” en meer gezag voor de internationale accreditatie-organisatie zal opleveren. Daarnaast verwacht men ook dat synergetische effecten bij de onderlinge internationale samenwerking van de landelijke accreditatie-instellingen zullen optreden.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink