Consulting

17020 ConsultingTwinSparc 17020 Consultants kunnen u behulpzaam zijn bij alle mogelijke aspecten binnen een inspectie-organisatie. Of u uw werkzaamheden aanduidt als keuring, toezicht, controle, audit of inspectie maakt niets uit; het principe blijft gelijk en de ISO/IEC 17020 is voor u de te hanteren standaard.

Wij kunnen u helpen bij het in kaart brengen van uw organisatie en uw bedrijfsprocessen, het opstellen van kwaliteitsdocumentatie, het trainen van inspecteurs en technisch managers, het uitvoeren van interne audits of witnesses en stomen uw organisatie indien gewenst klaar voor accreditatie.

Onze consultancy-werkzaamheden kunnen uiteraard op verschillende manieren worden ingehuurd, afhankelijk van uw wensen. Bijvoorbeeld op projectbasis, als begeleiding vanaf het begin tot het verkrijgen van een accreditatie voor uw inspectiewerkzaamheden. Of in een lopend traject wanneer de huidige adviseur(s) of manager(s) niet meer ter beschikking staan. Maar ook voor ad-hoc adviezen kunt u ons inhuren.

Verder kunnen wij voor u de ‘voorzorg’ en ‘nazorg’ van een RvA-onderzoek uitvoeren. Met de ‘voorzorg’ komt u goed beslagen ten ijs en onze ‘nazorg’ helpt u bij het oplossen van eventuele ‘A’ en ‘B’ afwijkingen.

Uiteraard zijn er ook andere vormen van samenwerking met ons mogelijk, informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Uw eerste kennismakingsgesprek met ons bij u op kantoor, is hoe dan ook gratis!

“Wij hebben maandag jl. met succes de audit van BELAC ondergaan en kregen daarbij complimenten voor de professionele manier waarop één en ander was rechtgezet.

Ik sta er op jullie nogmaals te danken voor de substantiële bijdrage die jullie hiertoe leverden.”

Consulting n.a.v. een dreigende schorsing van de accreditatie van één van onze clienten, november 2012


De instelling schakelt aantoonbaar externe ondersteuning in v.w.b. kennis van de 17020-norm en interne audits (externe consultant en cursus interne audits).

Bron: RvA auditrapport van één van onze clienten, voorjaar 2015


Met dhr. André Wisselink (TwinSparc | 17020 Consultants) heeft de RvA teamleider een telefonisch interview gehouden, waarbij zeker de indruk is verkregen dat dhr. Wisselink goede inhoud aan de begeleiding van xxxxx kan en zal geven. De grondoorzaak van een groot aantal afwijkingen is hiermee geadresseerd.

Bron: RvA auditrapport van één van onze clienten, najaar 2015


De vakdeskundige maakt de instelling complimenten voor de uitgebreide analyse van de omvang en de maatregelen die daaruit naar voren komen.

Bron: RvA auditrapport van één van onze clienten, zomer 2020