Inspectie-instelling Type A, B of C ?

In welke categorie valt uw inspectie-instelling volgens ISO/IEC 17020?

De Internationale Standaard voor inspectie-instellingen, de ISO/IEC 17020:2012 maakt onderscheid in drie verschillende soorten inspectie-instellingen. Dit onderscheid wordt gemaakt, om de mate van onafhankelijkheid en onpartijdigheid duidelijk te maken.

Type A

Een type A inspectie-instelling volgens ISO/IEC 17020:2012 is een zelfstandige organisatie (of deel van een zelfstandige organisatie), die zich uitsluitend bezig houdt met het uitvoeren van inspecties voor derden. De Type A inspectie-organisatie is op geen enkele wijze betrokken bij het ontwerp, de fabricage, de levering, het installeren, het gebruik of het onderhoud van de te inspecteren objecten. Type A betekent de grootst mogelijke mate van onafhankelijkheid.

Lees de specifieke eisen voor een Type A inspectie-instelling volgens ISO/IEC 17020:2012 hier.

Type B

Een type B inspectie-instelling voert inspecties uit in opdracht van de eigen moeder-organisatie (‘first-party’ en ‘second-party’ inspecties). Een dergelijke inspectie-organisatie dient binnen het concern een apart en duidelijk identificeerbaar onderdeel te zijn. Een type B inspectie-organisatie kan inspecties uitvoeren op objecten van de eigen moeder-organisatie of op objecten van leveranciers van de moeder-organisatie, maar levert uitsluitend inspectie-werk ten behoeve van de moeder-organisatie. Een type B inspectie-instelling mag geen inspecties voor derden uitvoeren.

Lees de specifieke eisen voor een Type B inspectie-instelling volgens ISO/IEC 17020:2012 hier.

Type C

Een type C inspectie-instelling kan inspecties voor de eigen moeder-organisatie of voor derden uitvoeren terwijl de moeder-organisatie zelf betrokken is bij het ontwerp, de fabricage, de levering, het installeren, het gebruik of het onderhoud van de te inspecteren objecten. De type C inspectie-instelling dient een identificeerbaar onderdeel van de moeder-organisatie te zijn. Dit hoeft niet een apart onderdeel te zijn, het kan ook een afdeling binnen de moeder-organisatie betreffen.

Lees de specifieke eisen voor een Type C inspectie-instelling volgens ISO/IEC 17020:2012 hier.