Type B inspectie-instelling

Een type B inspectie-instelling voert inspecties uit in opdracht van de eigen moeder-organisatie (‘first-party’ en ‘second-party’ inspecties).

De specifieke eisen die aan een Type B inspectie-instelling worden gesteld, zijn opgenomen in Bijlage A van ISO/IEC 17020:2012.

ISO/IEC 17020:2012 Bijlage A, Type B

In bijlage A (Annex A) van ISO/IEC 17020:2012 wordt opgesomd, waaraan een Type B inspectie-instelling dient te voldoen.

  • De levering van inspectie-diensten vindt uitsluitend plaats aan de organisatie waarvan de Type B inspectie-instelling deel uit maakt;
  • Een duidelijke scheiding van de verantwoordelijkheden van het inspectie-personeel van de verantwoordelijkheden van het personeel dat in andere functies is aangesteld dient te worden gerealiseerd;
  • De inspectie-instelling en haar personeel mogen niet betrokken zijn bij enige activiteiten die mogelijk conflicteren met hun onafhankelijke oordeel of hun integriteit m.b.t. hun inspectie-activiteiten.

Uitwisseling van technische gegevens tussen de Type B inspectie-instelling en de organisatie waarvan zij deel uitmaakt is wel toegestaan, bijvoorbeeld voor trainingsdoeleinden.