Verhelpen van geconstateerde afwijkingen (4 O)

ISO/IEC 17020:2012 vereist in § 8.7.4, dat correctieve maatregelen naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen volgens een vaste procedure moeten worden afgehandeld.

Deze procedure dient de vereisten vast te leggen t.a.v. het volgende:

 • Identificatie van non-conformiteiten
 • Vaststelling van de oorzaak van non-conformiteit
 • Corrigeren van non-conformiteiten
 • Evalueren van de noodzaak voor maatregelen om zeker te stellen dat non-conformiteiten niet opnieuw optreden
 • Vaststellen van de benodigde maatregelen voor het tijdig implementeren van correctieve maatregelen.
 • Vastleggen van de resultaten van uitgevoerde maatregelen
 • Beoordelen van de effectiviteit van correctieve maatregelen

In de praktijk betekent dat, dat de zogenaamde 4 O methode moet worden gehanteerd. De 4 O’s staan voor:

 • Oorzaak
 • Omvang
 • Oplossing
 • Operationaliteit

Nadat een afwijking is vastgesteld, bijvoorbeeld naar aanleiding van een klacht of van een (interne) audit, dient de instelling de ‘root cause’ van de afwijking te vinden (Oorzaak). Vervolgens dient de impact van de afwijking in beeld te worden gebracht (Omvang) om vast te stellen waar en hoe vaak de afwijking is opgetreden. Een leidraad voor de wijze waarop een omvangsanalyse / impactanalyse kan worden uitgevoerd, treft u hier.

Voor de gevonden oorzaak dient een oplossing te worden gevonden, die de grondoorzaak wegneemt. Daarna dient te worden vastgesteld of de genomen maatregelen om de grondoorzaak weg te nemen effectief zijn geweest (Operationaliteit).

TwinSparc 17020 Consultants kunnen u helpen bij het toepassen van de 4 O methode. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Uw naam

Uw email-adres

Onderwerp

Uw bericht

Tevens bieden wij een workshop aan om de toepassing van de 4 O methode te trainen. Klik hier voor meer informatie over de Workshop Afhandelen van Afwijkingen volgens de 4 O methode.