17020 Blog

Wereld Accrediatiedag 2023 #WAD2023

Op vrijdag 9 juni 2023 is het weer officiële Wereldaccreditatiedag (ook met WAD afgekort); op twitter is voor deze dag de hashtag #WAD2023 ingericht.

Aandacht voor CBI’s

Deze dag werd oorspronkelijk in het leven geroepen om aandacht op conformiteits beoordelende instanties (CBI’s), zoals bij voorbeeld op de voor ISO/IEC 17020:2012 geaccrediteerde inspectie-instellingen en op de voor ISO/IEC 17025:2017 geaccrediteerde laboratoria, te vestigen.

Het belang van accreditatie voor de maatschappij staat in het middelpunt. Ieder jaar krijgt door de IAF en de ILAC een specifiek thema toebedeeld: in 2023 luidt het motto: “Accreditation: Supporting the Future of Global Trade”. Accreditatie wordt dit jaar als middel gezien om de globale leverketen (“supply chain”) te ondersteunen. Maar niet alleen de supply chains staan in de focus; in toenemende mate zoomt men dit jaar ook in op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, die in 2015 geformuleerd zijn en die in 2030 de armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in onze wereld moeten beëindigen.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)