17020 Blog

Nieuw Specifiek Accreditatie Protocol SAP I000

Op 16 mei 2023 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) een actualisatie van één van haar centrale accreditatiedocumenten doorgevoerd en deze op haar website gepubliceerd. Met name voor inspectie instellingen die binnenkort een accreditatie aanvraag gaan indienen is het handig om deze nieuwe versie te kennen.

Het betreft de 6e versie van het Specifiek Accreditatie Protocol voor Accreditatie van Inspectie o.b.v. EN ISO/IEC 17020 (Algemeen). Het document wordt afgekort met: SAP-I000-NL; de afkorting dient overigens niet als het getal duizend gelezen of uitgesproken te worden maar als “hoofdletter” “i” (staat voor inspectie) welke gevolgd wordt door drie nullen. De nieuwe versie vervangt de 5e versie van 28-08-2016.

De wijzigingen betreffen vijf punten:

  • Het format is gewijzigd;
  • Bij punt 1.2 is de lijst met aanvullende documenten voor de inspectie instellingen (het gaat om de zogenaamde relevante guidance documenten) uitgebreid; in versie 5 waren zes documenten genoemd en in de nieuwe (6e versie) zijn 12 aanvullende documenten genoemd, die van belang voor de inspectie instellingen zijn kunnen;
  • Bij punt 3.1. is geen sprake meer van een “aanvraagformulier” maar van een “aanvraagtool”;
  • Bij 3.2. zijn de opvallendste aanpassingen voorgenomen; de beoordelingen die de RvA gaat uitvoeren zijn nu uitgesplitst en gedetailleerder beschreven.
  • Bij 5 zijn de namen van de RvA medewerkers, die de functie van expertise houder en coördinator bekleed hadden verwijderd.

Heeft u vragen met betrekking tot uw accreditatie aanvraag of breder op het gebied van de ISO 17020 neem gerust contact op, wij dienen u graag van advies.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)