Accreditatie van een Inspectie-instelling

Waarom accreditatie voor een inspectie-instelling?

De Internationale Standaard voor inspectie-instellingen, stelt eisen waaraan een organisatie moet voldoen alvorens accreditatie kan worden behaald. Met het behalen van een accreditatie op basis van ISO/IEC 17020:2012 toont een inspectie-instelling aan, dat het onafhankelijk, onpartijdig en deskundig is en dat het bij voortduren voldoet aan de gestelde eisen.

Wanneer de markt of de overheid vraagt om zekerheid t.a.v. de kwaliteit van inspecties, is het behalen van een accreditatie op basis van ISO/IEC 17020:2012 de juiste weg voor een inspectie-instelling.

Indien uw inspectie-instelling een accreditatie wil behalen voor ISO/IEC 17020:2012 kunnen TwinSparc 17020 Consultants u gedurende het gehele traject begeleiden. U kunt ook in eerste instantie een Gap-Analyse door ons laten uitvoeren om vast te stellen waar uw inspectie-organisatie op dit moment staat.

Voor het behalen van een accreditatie als inspectie-instelling moet u rekening houden met een aanzienlijke voorbereidingstijd, waarin alle relevante processen binnen uw bedrijf aangepast moeten worden aan de in de ISO/IEC 17020:2012 gestelde voorwaarden.

De belangrijkste stappen voor accreditatie

Voordat een aanvraag voor accreditatie kan worden gedaan, moet de inspectie-organisatie in ieder geval:

  • Beleid en doelen formuleren
  • Procedures beschrijven waarlangs doelen worden gerealiseerd
  • Het beschreven kwaliteitssysteem in de praktijk uitvoeren (inspectie-dossiers opbouwen)
  • Monitoring van inspecties uitvoeren
  • Interne auditprogramma opstellen en uitvoeren
  • Managementreview uitvoeren

TwinSparc 17020 Consultants kunnen u met al deze zaken helpen. Naast consulting bieden wij ook opleidingen voor inspectie-instellingen en voeren wij interne audits uit bij inspectie-organisaties. Ook onze software voor inspecties, AudiMAX, is een interessante optie wanneer uw organisatie een accreditatie voor ISO/IEC 17020:2012 wil behalen.

Projectplanning Accreditatie Inspectie-instelling 17020
Eenvoudig voorbeeld van een projectplanning voor het behalen van accreditatie voor een inspectie-instelling.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!