Nuttige documenten

Wanneer uw inspectie-organisatie van plan is om een accreditatie op basis van ISO/IEC 17020 te behalen, zijn een aantal documenten van belang.

Ten eerste, de de ISO/IEC 17020:2012 zelf. Deze kunt u bestellen bij NEN.

Vervolgens is de toelichting op de ISO/IEC 17020:2012 een document dat gebruikt dient te worden. Deze is gratis te downloaden bij ILAC.

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft ook een aantal documenten opgesteld, die onderdeel uitmaken van de overeenkomst die u met de RvA sluit op het moment dat u accreditatie aanvraagt. Deze dienen ook goed bestudeerd te worden. Voor alle inspectie-instellingen geldt het volgende document:

  • SAP I000, Specifiek Accreditatie Protocol I000

Afhankelijk van de branche waarin de inspectie-organisatie werkzaam is, zijn ook nadere SAP-documenten en Specifieke Beoordelings Protocollen door de RvA opgesteld. Ook zijn er een aantal toelichtingen (herleidbaarheid van metingen, monstername en interlaboratoriumvergelijkingen). Kijk hier welke van toepassing zijn in uw branche.

Voor kalibratie van meetinstrumenten dienen ILAC P10 en RvA T018 te worden gebruikt. Voor de bepaling van kalibratie-intervallen geeft ILAC G24 richtlijnen.

Informatieve brochures van ILAC

Why_become_an_AIB_Med (FILEminimizer) Waarom een accreditatie behalen voor een inspectie-instelling?
(Why become an accredited inspection body?)
 The_advantages_of_being_acc (FILEminimizer) De voordelen van een accreditatie
(The advantages of being accredited)
 ILAC-IAF-ISO-9001 (FILEminimizer) Hoe vergroot ik het vertrouwen in een inspectie-instelling? Heeft een inspectie-instelling ISO 9001 nodig of een ISO/IEC 17020 accreditatie?
(How do I gain confidence in an Inspection Body?Do they need ISO 9001 or ISO/IEC 17020 accreditation?)
 Why_use_a_AIB (FILEminimizer) Waarom gebruik maken van een geaccrediteerde instelling?
(Why use an accredited Inspection Body?)