Branche en Scope 17020 Accreditatie

De scope waarvoor een inspectie-instelling accreditatie nastreeft maakt voor TwinSparc 17020 Consultants geen verschil. Het gaat er bij onze activiteiten vooral om, de eisen van ISO/IEC 17020:2012 binnen uw vakgebied toe te passen.

Scopes waarvoor TwinSparc 17020 Consultants reeds actief waren

TwinSparc 17020 Consultants zijn in de afgelopen jaren bij veel verschillende inspectie-instellingen met verschillende vakgebieden actief geweest, o.a.:

 • Liften (Warenwetbesluit liften)
 • PGS 29 bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
 • Brandbeveiliging van objecten op basis van brandmeldsystemen (NEN 2535 / NEN 2654-1 en CCV-schema)
 • Brandbeveiliging van objecten op basis van ontruimingsalarminstallaties (NEN 2575 / NPR 2576 / NEN 2654-2 en CCV-schema)
 • Elektrische installaties
 • Drukapparatuur (NL KVG)
 • Metallische- en niet metallische materialen en constructies (NDT)
 • Weeginstrumenten (Metrologiewet / NEN-EN 45501)
 • Veehouderij
 • Vleesverwerking
 • Bodembeschermende voorzieningen (SIKB 6700 / 6701 / 6703)
 • Inspectie werk met IBC-bouwstof  (SIKB 6900 / 6901 / 6902)
 • Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen (NEN 2990)
 • Periodieke conformiteitinspecties van gasinstallaties
 • Magazijnstellingen (NEN 5051 / NEN-EN 15635)
 • Personeels-, loon- en financiële administratie van uitleners en onderaannemers (NEN 4400-1)
 • Scheepsradar, bochtenaanwijzer, inland AIS (ES-TRIN)
 • Automotive ((EU) 2018/858)
 • Rail ((EU) 2016/919 / (EU) 2016/919 / 2015/14/EU / 2012/696/EU / 2012/88/EU / 2010/713/EU)
 • Gezondheidszorg
 • Etc.

Vakkennis ≠ Kennis van inspecties

Vakkennis is niet gelijk aan kennis van inspecties. Veel inspectie-organisaties beschikken over grote vakkennis maar de wijze waarop deze vakkennis moet worden toegepast bij inspecties en hoe om te gaan met de eisen van ISO/IEC 17020:2012 is ‘een vak apart’. De vakkennis is nodig om te weten ‘WAT’ en ‘WAAROP’ wordt geïnspecteerd, de kennis van inspecties is nodig om te weten ‘HOE’ moet worden geïnspecteerd.

TwinSparc 17020 Consultants zijn met 25 jaar ervaring in de toepassing van de Internationale Standaard voor inspecties een uitstekende partner voor inspectie-instellingen in alle denkbare vakgebieden.