Type A inspectie-instelling

Een type A inspectie-instelling volgens ISO/IEC 17020:2012 is een zelfstandige organisatie (of deel van een zelfstandige organisatie), die zich uitsluitend bezig houdt met het uitvoeren van inspecties voor derden.

De specifieke eisen die aan een Type A inspectie-instelling worden gesteld, zijn opgenomen in Bijlage A van ISO/IEC 17020:2012.

ISO/IEC 17020:2012 Bijlage A, Type A

In bijlage A (Annex A) van ISO/IEC 17020:2012 wordt opgesomd, waaraan een volledig onafhankelijke Type A inspectie-instelling dient te voldoen.

  • De inspectie-instelling dient onafhankelijk te zijn van de bij het te inspecteren object betrokken partijen;
  • De inspectie-instelling én haar personeel mogen niet betrokken zijn bij enige activiteit t.a.v. het te inspecteren object, die de onafhankelijkheid in gevaar kan brengen;
  • Een type A inspectie-instelling mag geen onderdeel zijn van een organisatie die betrokken is bij het te inspecteren object;
  • Een Type A inspectie-instelling mag niet verbonden zijn aan een organisatie die betrokken is bij ontwerp, fabricage, levering, installatie, aankoop, eigendom, gebruik of onderhoud van de te inspecteren objecten

Uitwisseling van technische gegevens tussen de Type A inspectie-instelling en de klant is wel toegestaan, bijvoorbeeld voor trainingsdoeleinden.

Een gedeeld eigendom via bijvoorbeeld een cooperatieve structuur van de inspectie-instelling kan onder omstandigheden wel toegestaan worden, indien het gedeelde eigendom het de verschillende eigenaren niet mogelijk maakt om de inspectieresultaten te beïnvloeden.