Onze referenties

Hieronder treft u een aantal van de inspectie-instellingen die door 17020 Consultants recent zijn geholpen met bijvoorbeeld:

  • Opstellen kwaliteitshandboek
  • Uitvoeren interne audits
  • Trainingen
  • Afhandelen van Non-Conformities
  • Etc.

Neem contact met ons op:


“Wij hebben maandag jl. met succes de audit van BELAC ondergaan en kregen daarbij complimenten voor de professionele manier waarop één en ander was rechtgezet.

Ik sta er op jullie nogmaals te danken voor de substantiële bijdrage die jullie hiertoe leverden.”

Consulting n.a.v. een dreigende schorsing van de accreditatie van één van onze clienten, november 2012


De instelling schakelt aantoonbaar externe ondersteuning in v.w.b. kennis van de 17020-norm en interne audits (externe consultant en cursus interne audits).

Bron: RvA auditrapport van één van onze clienten, voorjaar 2015


Met dhr. André Wisselink (TwinSparc | 17020 Consultants) heeft de RvA teamleider een telefonisch interview gehouden, waarbij zeker de indruk is verkregen dat dhr. Wisselink goede inhoud aan de begeleiding van xxxxx kan en zal geven. De grondoorzaak van een groot aantal afwijkingen is hiermee geadresseerd.

Bron: RvA auditrapport van één van onze clienten, najaar 2015


Andre, Nog bedankt voor de heldere uitleg gisteren. Weer een stuk wijzer geworden
Bron: Reactie van een deelnemer aan de training “Introductie in ISO/IEC 17020:2012”, zomer 2020


De vakdeskundige maakt de instelling complimenten voor de uitgebreide analyse van de omvang en de maatregelen die daaruit naar voren komen.

Bron: RvA auditrapport van één van onze clienten, zomer 2020


“De laatste interne audits zijn uitgevoerd door een extern ingehuurde auditor van Twinsparc 17020 Consultants, die aantoonbaar veel ervaring heeft met de 17020-norm. De instelling heeft hiervoor gekozen omdat “vreemde ogen” meer zien en omdat het volgen van een cursus interne audits praktisch op problemen stuitte. Uit de rapportage van de interne audit blijkt dat deze audit grondig en met kennis van zaken is uitgevoerd. Alle onderdelen van de 17020-norm zijn aantoonbaar geaudit.”
Bron: RvA Auditrapport van één van onze cliënten, voorjaar 2010


Dank nog voor de interessante cursus gisteren, was zeer leerzaam.
Bron: Reactie van een deelnemer aan de training “Introductie in ISO/IEC 17020:2012”, zomer 2020


“Gemeld is dat er in 2018 één interne audit is uitgevoerd; die is op 4 december 2018 uitgevoerd door ‘TwinSparc 17020 Audit’ (door A.L. Wisselink en W.E. de Jong). Uit het auditrapport blijkt duidelijk welke dossiers, registraties, etc. geaudit zijn en uit het rapport blijkt duidelijk welke subcriteria van ISO/IEC 17020 geaudit zijn. Inzichtelijk is wat volgens de auditoren wel en wat niet voldoet. Uit het verslag blijkt een (zeer) kritische houding van de twee auditoren; een compliment hiervoor is op zijn plaats! Naast formele afwijkingen zijn er ook meerdere aandachtspunten door de twee auditoren benoemd.”
Bron: RvA Auditrapport van één van onze cliënten, voorjaar 2019