Van IVG naar NL-KVG – Accreditatie als Type B inspectie-instelling

Indien uw organisatie beschikt over een IVG (Inspectieafdeling van Gebruikers) die gecertificeerd is door een NL-CBI (Nederlandse Conformiteitsbeoordelingsinstantie), is het ook mogelijk om deze bedrijfs-eigen inspectie-instelling om te zetten naar een zogenaamde NL-KVG (Keuringsdienst van Gebruiker). De inspectie-afdeling dient dan een accreditatie van de RvA voor een Type B inspectie-instelling te behalen op basis van ISO/IEC 17020:2012.

In feite tilt u uw inspectie-organisatie hiermee naar een “hoger niveau”: thans wordt u door een NL-CBI, die is aangewezen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), gecertificeerd. Indien uw eigen inspectie-afdeling zelf geaccrediteerd is door de RvA vervalt de verplichting van certificatie door een NL-CBI. Dit gaat uiteraard gepaard met strenge eisen aan het management: beleid en procedures moeten overeenkomen met de eisen van de ISO/IEC 17020:2012 . Onder andere zullen vakbekwaamheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de geaccrediteerde inspectie-afdeling aangetoond en geborgd moeten worden.

Deze aanpak van “gecertificeerd” worden, naar “geaccrediteerd” zijn, is bijvoorbeeld aan de orde bij raffinaderijen en chemische fabrieken.

TwinSparc 17020 Consultants begeleiden zulke projecten. Bij ieder stadium van een accreditatietraject kunnen wij u ondersteuning bieden. Beginnend met een eerste gesprek en de gap-analyse, gevolgd door de voorbereiding van de aanvraag bij de RvA (Raad voor Accreditatie) door onder meer de hulp bij het opstellen of aanpassen van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Ook voeren wij desgewenst uw interne 17020-audits uit en kunnen wij de scholing van uw personeel, te weten van inspecteurs, management, en interne auditors verzorgen.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op middels onderstaand formulier!