Cursusmap Introductie ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17020 Checklist

Aangezien er geen officiële Nederlandse vertaling bestaat van ISO/IEC 17020:2012, heeft de Belgische accreditatie-instelling BELAC een eigen Nederlandstalige 17020 checklist opgesteld, waarmee zij inspectie-instellingen beoordeelt.

ISO 17020 Checklist

Deze 17020-checklist is gratis te downloaden, zie onderstaande link:
http://economie.fgov.be/nl/binaries/6-103-2013_NL_tcm325-214832.doc
Een dergelijke checklist kan handig zijn bij het uitvoeren van interne audits waarbij moet worden getoetst of de inspectie-instelling voldoet aan alle eisen van ISO/IEC 17020.

Bij twijfel: Raadpleeg de bron!

Ook deze BELAC ISO 17020 checklist is geen officiële vertaling! Bij twijfel dient altijd de bron, d.w.z. de officiële Engelse tekst te worden geraadpleegd! Wanneer u de cursus “Introductie ISO/IEC 17020:2012” volgt bij de 17020-Academy, krijgt u ook de beschikking over een niet-officiële Nederlandse vertaling van zowel de 17020 als de bijbehorende ILAC P15 toelichting.

17020-Checklist en AudiMAX

AudiMAX 17020 InspectiesoftwareGebruikers van AudiMAX inspectiesoftware kunnen de ISO 17020 checklist op eenvoudige wijze toevoegen als ‘inspectieprogramma’ en de checklist gebruiken voor het opstellen van rapportage in het kader van een programma voor interne audits. Beoordelingen kunnen dan per checklist-item worden vastgelegd, tezamen met een beschrijving van de onderbouwing van de beoordeling.

Checklist voor 17020, the easy way…

Checklist.WorldNog makkelijker wordt het met Checklist.World. Maak een account aan en voer de BELAC 17020 checklist in, waarna u moeiteloos deze checklist kunt uitvoeren !