Cursusmap Introductie ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17020 Checklist

Aangezien er geen officiële Nederlandse vertaling bestaat van ISO/IEC 17020:2012, heeft de Belgische accreditatie-instelling BELAC een eigen Nederlandstalige 17020 checklist opgesteld, waarmee zij inspectie-instellingen beoordeelt.

ISO 17020 Checklist

Deze 17020-checklist is gratis te downloaden, zie onderstaande link:
http://economie.fgov.be/nl/binaries/6-103-2013_NL_tcm325-214832.doc
Een dergelijke checklist kan handig zijn bij het uitvoeren van interne audits waarbij moet worden getoetst of de inspectie-instelling voldoet aan alle eisen van ISO/IEC 17020.

Bij twijfel: Raadpleeg de bron!

Ook deze BELAC ISO 17020 checklist is geen officiële vertaling! Bij twijfel dient altijd de bron, d.w.z. de officiële Engelse tekst te worden geraadpleegd! Wanneer u de cursus “Introductie ISO/IEC 17020:2012” volgt bij de 17020-Academy, krijgt u ook de beschikking over een niet-officiële Nederlandse vertaling van zowel de 17020 als de bijbehorende ILAC P15 toelichting.