17020 Blog

Nu ook 17020 QUICK-SCAN

Naast een interne audit en een gap-analyse bieden 17020-consultants ook een 17020 quick-scan van inspectie-instellingen aan, die nog niet voor de ISO 17020/IEC geaccrediteerd zijn. Alle drie instrumenten zijn geschikt om een indruk van waar het bedrijf staat te verkrijgen. Vaak is een zeer grondig onderzoek (zoals een gap-analyse) echter niet nodig om een besluit te nemen. En ook een gedetailleerde beoordeling in vorm van een interne audit kan te veel aan informatie bevatten, als het management op hoofdlijnen wil weten wat te stand van zaken is.

VAN IVG NAAR KVG

Momenteel overweegt een aantal inspectie-afdelingen in het werkveld “drukapparatuur” van IVG over te stappen op KVG (zie ook elders op onze website). Juist in deze situatie is het gewenst als het management snel over een juiste inschatting kan beschikken. Hoe ver is ons kwaliteitsbeleid al? Hoe veel moeite en manpower gaat het kosten als we daadwerkelijk overgaan op een KVG? Welke inspanning gaat het vragen een accreditatie voor ISO/IEC 17020 te behalen?

17020 QUCK-SCAN

Een quick-scan is een beknopte beoordeling van een inspectie-instelling aan de hand van de bij de opdrachtgever aanwezige kwaliteitsdocumentatie aangevuld met een paar interviews. Alleen de meest cruciale punten van de ISO/IEC 17020 worden uitgelicht.

17020-consultants bekijken hoe het te beoordelen bedrijf invulling gegeven heeft aan § 7 van die ISO/IEC 17020 (inspectiemethoden/-procedures, inspectie-registraties en inspectierapporten etc.). Daarnaast worden ook de eisen van § 4 en § 5 van ISO/IEC 17020, die betrekking hebben op de organisatie en bestuurlijke vereisten c.q. de onafhankelijkheid en onpartijdigheid, nader bekeken.

De boven genoemde aspecten geven een eerste representatieve indruk van de status quo van de inspectie instelling. Door onze decennialange ervaring op het gebied van ISO/IEC 17020 is onze quick-scan een zeer betrouwbaar hulpmiddel voor beslissers.

OVERNAME VAN EEN INSPECTIE-INSTELLING

Ook voor de acquisitie van een geaccrediteerde inspectie instelling kan een quick-scan nuttig zijn. In dit geval bekijken 17020-consultants additioneel ook nog de management-reviews van de recente jaren, de interne auditverslagen en de onderzoeksrapporten van de RvA c.q. Belac.

VOOR U INTERESSANT?

Denkt u dat het instrument Quick-Scan voor u interessant kan zijn, neem gerust contact met ons op.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)