17020 Blog

Van IvG naar KvG?

De door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoogde verschuiving van IvG (Inspectieafdeling van de Gebruiker) naar KvG (Keuringsdienst van de Gebruiker), hebben wij al eerder op onze site besproken.

In Nederland is de EU Richtlijn 2014/68 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake drukapparatuur omgezet in het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 (WBDA), de Warenwetregeling Drukapparatuur 2016 en het Werkveldschema Conformiteitsbeoordeling Drukapparatuur (WCD).

De status KvG biedt organisaties, die drukapparatuur in gebruik hebben en moeten (laten) inspecteren de mogelijkheid om inspecties in-huis door een eigen, maar wel onafhankelijke, inspectie-instelling te laten uitvoeren.

Het feit dat ook de Nederlandse overheid daarheen tendeert om de constructie met KvG de voorkeur te geven c.q. het te gaan eisen, zal dus voor de desbetreffende bedrijven (raffinaderijen, opslagterminals, chemische fabrieken, etc.) aanleiding vormen om het behalen van een accreditatie door de RvA (Raad voor Accreditatie) hoger op de agenda te plaatsen.

Het belangrijkste punt bij een accreditatie conform de ISO/IEC 17020:2012 is in deze context de eigen “entiteit” die de inspectie-instelling moet vormen. De norm ISO/IEC 17020:2012 kent voor dit soort constellaties de zogenaamde “Type B”. Een inspectie-instelling mag installaties van het “moederbedrijf” onder accreditatie inspecteren, maar ook alleen daar; men is niet gerechtigd onder accreditatie voor derden te inspecteren.

Bij het opzetten van een Type B-inspectie-instelling, moet met diverse eisen rekening gehouden worden. De onafhankelijkheid van de inspectie organisatie dient onder andere naar voren te komen in de organisatiestructuur, in het personeelsmanagement , in de budgettaire verantwoording en in het ‘uitgeverschap’ van inspectie rapporten.

Bent u werkzaam bij een raffinaderij, opslagterminal of chemische fabriek en overweegt uw organisatie de overstap naar KvG, neem gerust contact met ons op. Wij kunnen u helpen bij het inventariseren van de stappen die ondernomen dienen te worden. Wij kunnen voor u bijvoorbeeld een Gap-analyse uitvoeren of een interne audit en wij kunnen u vanzelfsprekend bij het gehele accreditatietraject begeleiden.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op!

17020 van IVG naar KVG

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)