17020 Blog

Nieuwe SAP voor brandveiligheids- inspecties en certificeringen

Voor op het gebied van brandveiligheids-inspecties en certificeringen geaccrediteerde instellingen c.q. voor inspectie en/of certificeringsinstellingen die op dit terrein geaccrediteerd willen worden, heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) op 7 november 2022 een zogenaamd Specifiek Accreditatie Protocol (SAP) gepubliceerd.

Verplichte regels voor ISO 17020 en ISO 17065

Het is voor (toekomstige) geaccrediteerde inspectie- en certificatie instellingen verplicht om de regels die in dit document gebundeld zijn na te leven. De RvA is o.a. conform Artikel 3 van de Beleidsregel Controles en Herbeoordelingen (gepubliceerd in Staatcourant Nr. 94 13 januari 2022) gerechtigd voor specifieke conformiteit beoordelende activiteiten specifieke beoordelingsprogramma’s toe te passen, die afwijken, of een nadere invulling geven […]. In die gevallen is een specifiek accreditatie protocol (SAP) gepubliceerd, waarin de details van de programma’s zijn vastgelegd.

Voor het eerst voor brandveiligheid-inspecties

Op het gebied van brandveiligheidsinspecties is dus nu voor het eerst een SAP gepubliceerd. Deze SAP-A035 gaat in op het beoordelingsproces voor accreditatie van CBI’s (Conformiteits Beoordelende Instanties) welke inspecteren en/of certificeren op het gebied van brandbeveiligingssystemen.

Niet beperkt tot CCV

§ 4.3 van de SAP-A035 biedt een overzichtstabel van de beoordelingen die de RvA uitvoert. Opvallend is bij de ISO 17020 scope, dat zich de beoordeling van het Brandveiligheids-systeem “niet beperkt tot CCV”. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is uitgever van het CCV-inspectie en certificatieschema, waarvan de naleving verplicht is voor geaccrediteerde inspectie- en certificeringsinstanties. Hetzelfde geldt voor certificatie: in § 5.3 van de SAP-A035 staat ook hier in het overzichtstabel dat voor de ISO/IEC 17065 scope geldt, dat de beoordelingen “niet beperkt zijn tot het CCV”.

Specifieke aandachtspunten voor de beoordeling door de RvA

Tot slot geeft de RvA in § 7 een kijkje in zijn dagelijkse praktijk en worden vier onderwerpen genoemd, die het RvA-team gaat onderzoeken:

  • Het vaststellen van de competentie in de zin van ISO/IEC 17020 § 6.1.1 / ISO/IEC 17065 § 6.1.2.1
  • Het uitbesteden van inspectie activiteiten door een certificatie instelling ISO/IEC 17065: § 6.2.2
  • De accuraatheid van de rapportage en de motivering van de goedgekeurde situaties
  • De vaststelling van de competentie van de collegiale toetser(s).
André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)