Interne Audits

Een inspectie-organisatie die werkt volgens de eisen van de ISO/IEC 17020 dient periodiek een interne audit uit te voeren. De eis, dat de auditor onafhankelijk moet zijn van de functies die binnen de organisatie worden geaudit, leidt metname bij kleinere organisaties vaak tot problemen. Maar het kan natuurlijk ook zijn, dat u uw organisatie eens door een andere bril wilt laten bekijken.

TwinSparc 17020 Consultants kunnen voor u interne audits verzorgen, waarbij niet alleen het functioneren van het kwaliteitssysteem wordt getoetst, maar ook of aan alle vereisten van de ISO/IEC 17020 wordt voldaan.

Van de resultaten van de uitgevoerde interne audit ontvangt u een uitgebreide rapportage, waarmee eventueel geconstateerde tekortkomingen kunnen worden verholpen.


“De laatste interne audits zijn uitgevoerd door een extern ingehuurde auditor van Twinsparc 17020 Consultants, die aantoonbaar veel ervaring heeft met de 17020-norm. De instelling heeft hiervoor gekozen omdat “vreemde ogen” meer zien en omdat het volgen van een cursus interne audits praktisch op problemen stuitte. Uit de rapportage van de interne audit blijkt dat deze audit grondig en met kennis van zaken is uitgevoerd. Alle onderdelen van de 17020-norm zijn aantoonbaar geaudit.”
Bron: RvA Auditrapport van één van onze cliënten, voorjaar 2010


“Gemeld is dat er in 2018 één interne audit is uitgevoerd; die is op 4 december 2018 uitgevoerd door ‘TwinSparc 17020 Audit’ (door A.L. Wisselink en W.E. de Jong). Uit het auditrapport blijkt duidelijk welke dossiers, registraties, etc. geaudit zijn en uit het rapport blijkt duidelijk welke subcriteria van ISO/IEC 17020 geaudit zijn. Inzichtelijk is wat volgens de auditoren wel en wat niet voldoet. Uit het verslag blijkt een (zeer) kritische houding van de twee auditoren; een compliment hiervoor is op zijn plaats! Naast formele afwijkingen zijn er ook meerdere aandachtspunten door de twee auditoren benoemd.”
Bron: RvA Auditrapport van één van onze cliënten, voorjaar 2019


Wilt u meer weten over interne audits voor uw inspectie-instelling, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Voor meer informatie over interne audits voor ISO/IEC 17020 -inspectie-instellingen verwijzen wij u graag naar onze speciale 17020-audit website!

17020-Audit
Namens TwinSparc 17020 Consultants is André Wisselink sinds augustus 2016 lid van de NEN normcommissie voor de wijziging van ISO 19011 (leidraad voor auditing van managementsystemen).

lid van NEN Normcommissie ISO 19011