Nu ook 17020 QUICK-SCAN
17020 Blog

Naast een interne audit en een gap-analyse bieden 17020-consultants ook een 17020 quick-scan van inspectie-instellingen aan, die nog niet voor de ISO 17020/IEC geaccrediteerd zijn.

Lees verder
Wereld Accrediatiedag 2023 #WAD2023
17020 Blog

Op vrijdag 9 juni 2023 is het weer officiële Wereldaccreditatiedag (ook met WAD afgekort); op twitter is voor deze dag de hashtag #WAD2023 ingericht.

Lees verder
Nieuwe versie van het RvA Toelichtingsdocument T021 (monsterneming)
17020 Blog

De RvA heeft een nieuwe versie van Toelichtingsdocument T021 gepubliceerd. Het betreft de 6e versie. Deze versie vervangt de 5e versie d.d. 6-2-2019. De nieuwe versie is beschikbaar op de site van de RvA. De T021 is bedoeld voor inspectie instellingen, die op basis van EN ISO/IEC 17020 geaccrediteerd zijn en aan testlaboratoria, die op Verder lezen »

Lees verder
Nieuw Specifiek Accreditatie Protocol SAP I000
17020 Blog

Op 16 mei 2023 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) een actualisatie van één van haar centrale accreditatiedocumenten doorgevoerd en deze op haar website gepubliceerd. Met name voor inspectie instellingen die binnenkort een accreditatie aanvraag gaan indienen is het handig om deze nieuwe versie te kennen. Het betreft de 6e versie van het Specifiek Accreditatie Verder lezen »

Lees verder
Nieuwe SAP voor brandveiligheids- inspecties en certificeringen
17020 Blog

Voor op het gebied van brandveiligheids-inspecties en certificeringen geaccrediteerde instellingen c.q. voor inspectie en/of certificeringsinstellingen die op dit terrein geaccrediteerd willen worden, heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) op 7 november 2022 een zogenaamd Specifiek Accreditatie Protocol (SAP) gepubliceerd.

Lees verder