Nieuwe SAP voor brandveiligheids- inspecties en certificeringen
17020 Blog

Voor op het gebied van brandveiligheids-inspecties en certificeringen geaccrediteerde instellingen c.q. voor inspectie en/of certificeringsinstellingen die op dit terrein geaccrediteerd willen worden, heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) op 7 november 2022 een zogenaamd Specifiek Accreditatie Protocol (SAP) gepubliceerd.

Lees verder
Van IVG naar KVG? Wacht niet te lang!
17020 Blog

Met de op handen zijnde wijzigingen in het Warenwetbesluit drukapparatuur m.b.t. artikel 36, komen op de IVG’s veel veranderingen af. Een keuze moet gemaakt worden om de IVG om te zetten naar een KVG, of om de inspectie-activiteiten volledig uit te gaan besteden. Indien wordt besloten tot het overgaan naar een KVG, is de realisatie daarvan een behoorlijke klus. Reden genoeg, om op tijd te beginnen met de voorbereidingen!

Lees verder
Kennisdriehoek compleet
17020 Blog

Bij de 17020-consultants, die inspectie-instellingen in alle branches adviseren en de 17025-consultants, die laboratoria voorzien van advies en begeleiding, heeft zich  recentelijk een derde expert op het gebied van conformiteitsbeoordelingen aangesloten: ISO 17065 Consultants.

Lees verder
Klachten, feedback en stakeholders
17020 Blog

In het kader van het continue verbeterproces binnen een geaccrediteerde inspectie-instelling behoort het registreren en correct afhandelen van klachten en bezwaren tot de verplichtingen conform § 7.5 en § 7.6 van ISO/IEC 17020:2012.

Lees verder
Het “ruwe data” misverstand
17020 Blog

De inspectienorm ISO/IEC 17020:2012 legt veel eisen op aan een geaccrediteerde inspectie instelling. Immers alles wat door een inspectie instelling en haar medewerkers beweerd wordt, moet onderbouwd en bewezen kunnen worden. Bijvoorbeeld dient men van uitgevoerde metingen de meetresultaten vast te leggen.

Lees verder