Wereld Accrediatiedag 2023 #WAD2023
17020 Blog

Op vrijdag 9 juni 2023 is het weer officiële Wereldaccreditatiedag (ook met WAD afgekort); op twitter is voor deze dag de hashtag #WAD2023 ingericht.

Lees verder
Nieuwe versie van het RvA Toelichtingsdocument T021 (monsterneming)
17020 Blog

De RvA heeft een nieuwe versie van Toelichtingsdocument T021 gepubliceerd. Het betreft de 6e versie. Deze versie vervangt de 5e versie d.d. 6-2-2019. De nieuwe versie is beschikbaar op de site van de RvA. De T021 is bedoeld voor inspectie instellingen, die op basis van EN ISO/IEC 17020 geaccrediteerd zijn en aan testlaboratoria, die op Verder lezen »

Lees verder
Nieuw Specifiek Accreditatie Protocol SAP I000
17020 Blog

Op 16 mei 2023 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) een actualisatie van één van haar centrale accreditatiedocumenten doorgevoerd en deze op haar website gepubliceerd. Met name voor inspectie instellingen die binnenkort een accreditatie aanvraag gaan indienen is het handig om deze nieuwe versie te kennen. Het betreft de 6e versie van het Specifiek Accreditatie Verder lezen »

Lees verder
Nieuwe SAP voor brandveiligheids- inspecties en certificeringen
17020 Blog

Voor op het gebied van brandveiligheids-inspecties en certificeringen geaccrediteerde instellingen c.q. voor inspectie en/of certificeringsinstellingen die op dit terrein geaccrediteerd willen worden, heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) op 7 november 2022 een zogenaamd Specifiek Accreditatie Protocol (SAP) gepubliceerd.

Lees verder
Van IVG naar KVG? Wacht niet te lang!
17020 Blog

Met de op handen zijnde wijzigingen in het Warenwetbesluit drukapparatuur m.b.t. artikel 36, komen op de IVG’s veel veranderingen af. Een keuze moet gemaakt worden om de IVG om te zetten naar een KVG, of om de inspectie-activiteiten volledig uit te gaan besteden. Indien wordt besloten tot het overgaan naar een KVG, is de realisatie daarvan een behoorlijke klus. Reden genoeg, om op tijd te beginnen met de voorbereidingen!

Lees verder