Toelichtend document RvA-T018 vernieuwd
17020 Blog

Het toelichtingsdocument t.a.v. de herleidbaarheid van kalibraties, RvA T018, is geupdate. Dit document is gebaseerd op ILAC P10 en geeft aan onder welke voorwaarden kalibraties als ‘herleidbaar’ worden aangemerkt door de RvA.

Lees verder
Save the date: 29 september informatiebijeenkomst conformiteitsbeoordeling
17020 Blog

Certificaten, zelfverklaringen, keurmerken, het zijn belangrijke manieren om conformiteit aan te tonen. Voor vertrouwen in internationale handel zijn ze van cruciaal belang. Het systeem van conformiteit is gebaseerd op internationale ISO normen. Deze normen worden op dit moment geschaduwd door een Nederlandse commissie. Op 29 september vindt er een informatiebijeenkomst plaats over het werkprogramma van deze commissie en mogelijkheden tot deelname.

Lees verder
5 methoden voor identificatie van risico’s (deel 4): De SWIFT methode
17020 Blog

Naast de reeds eerder geschetste methodes, Brainstorm, Delphi, Interview en Checklist biedt ook de zogenaamde SWIFT-methode een geschikt handsvat om de risico’s die binnen en organisatie met betrekking tot onafhankelijkheid c.q. onpartijdigheid bestaan, in kaart te brengen, alvorens deze te elimineren.

Lees verder