17020-consultants biedt ook turn-key project management
17020 Blog

17020-consultants bieden reeds een aantal diensten voor inspectie instellingen aan, te weten: algemeen advies, begeleiding van een accreditatietraject, interne audits en scholingen. Voor het behalen van een 17020 accreditatie bieden wij echter ook volledige ‘ontzorging’ aan.

Lees verder
VdS Nederland B.V. geaccrediteerd
17020 Blog

VdS Nederland B.V. te Hilversum, de Nederlandse dochter van de Duitse inspectie-instelling VdS Schadenverhütung GmbH, die onder andere inspecties van brandbeveiligingssystemen uitvoert, is formeel op 21 maart 2019 door de Raad voor Accreditatie voor haar inspectiewerkzaamheden op basis van de norm ISO/IEC 17020:2012 geaccrediteerd. VdS Nederland B.V. liet zich in het traject voorafgaande aan de accreditatie bijstaan door TwinSparc 17020 consultants.

Lees verder
RvA toelichting voor monstername T021 herzien
17020 Blog

Het toelichtingsdocument van de RvA t.a.v. de accreditatie van monstername (T021) is wederom aangepast, ditmaal om aan te sluiten op de inhoud van de vernieuwde ISO/IEC 17025. Tevens is in hoofdstuk 3 van T021 opgenomen op welke wijze monstername in de scope van accreditatie zal worden beschreven.

Lees verder
ISO/IEC 17020 en de AVG
17020 Blog

Een inspectie-instelling die conform de eisen van de ISO 17020:2012 wil functioneren zal met betrekking tot het archiveren van gegevens zich aan de gestelde voorwaarden moeten houden. Deze zijn vastgelegd in § 8.4.1 van ISO/IEC 17020:2012.

Lees verder