5 methoden voor identificatie van risico’s (deel 2): Interview
17020 Blog

In deze tweede van vijf posts gaan we nader in op de tweede methode: Het Interview. Hoewel het begrip “interview” bij de lezer enige associatie zal oproepen dient er toch even bij stil gestaan te worden, wil men deze tool optimaal voor het identificeren van risico’s voor de onpartijdigheid en onafhankelijkheid inzetten.

Lees verder
5 methoden voor identificatie van risico’s (deel 1): Brainstorm
17020 Blog

Wie de risico inventarisatie ‘volgens het boekje’ wil uitvoeren kan terecht bij de ISO-norm 31010. De ISO 31010 gaat in het algemeen op methoden en technieken van risicobeoordeling en risicomanagement in. Vijf van de 31 geschetste methodes zijn bijzonder geschikt voor de risico-inventarisatie in het kader van de onpartijdigheid.

Lees verder
Methoden voor risicoanalyse onpartijdigheid
17020 Blog

§ 4.1.3 van de ISO 17020:2012 vereist dat risico’s binnen een inspectie organisatie, die betrekking hebben op de onpartijdigheid / onafhankelijkheid moeten worden geïdentificeerd. Ons wordt regelmatig gevraagd hoe hieraan invulling gegeven kan worden.

Lees verder
Op 9 juni 2017 is het voor de 10e keer : World Accreditation Day
World Accreditation Day 2017

Het is intussen uitgegroeid tot een vaste traditie. Ieder jaar wordt op 9 juni internationaal aandacht gevraagd voor het steeds belangrijker wordende thema ‘accreditatie’. In het vorige jaar werd er in Nederland door de RvA een symposium ter gelegenheid van de wereld accreditatie dag georganiseerd.

Lees verder