ILAC P15:05/2020: de wijzigingen op een rij
17020 Blog

De nieuwe versie van ILAC P15, om precies te zijn ILAC P15:05/2020, is op 22 mei 2020 door ILAC op haar website gepubliceerd en daar ook te downloaden. Wij hebben de verschillen met de oude versie voor u op een rij gezet.

Lees verder
BREKEND NIEUWS: Update voor ILAC P15 beschikbaar
17020 Blog

ILAC heeft een nieuwe versie van de toelichting op ISO/IEC 17020:2012 uitgegeven. De nieuwe uitgave wordt aangeduid als ILAC P15:05/2020 en is te downloaden op via deze link.

Lees verder
VCA-certificatie voor inspectie-instellingen
17020 Blog

Het gebruik van persoonlijke beschermmiddelen, de B-VCA voor uw medewerkers en de VOL/VIL-VCA voor uw leidinggevenden zijn meestal voldoende om aan te tonen dat in uw inspectie-instelling de aspecten rondom veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer in acht genomen worden. Soms gaan de wensen van klanten echter verder en vraagt de inkoper of u over een VCA certificering beschikt.

Lees verder
Inspecties tijdens en na de Corona-crisis
17020 Blog

Het coronavirus (COVID 19), raakt iedereen, wereldwijd, particulieren en organisaties. Ook op basis van ISO/IEC 17020:2012 geaccrediteerde inspectie-instellingen moeten nadenken, welke impact deze externe gebeurtenis op hun bedrijfsvoering kan hebben en adequate maatregelen ontplooien. Daarbij staan de bescherming van hun werknemers, hun klanten en het voortbestaan van de inspectie instelling centraal.

Lees verder
De 17020-balans van 2019: 4 van de 6
17020 Blog

Het is een goed gebruik aan het eind van het jaar de balans op te maken: in het jaar 2019 werden door de Raad voor Accreditatie (RvA) in totaal zes nieuwe 17020-inspectie-instellingen geaccrediteerd. Vier van deze inspectiebedrijven werden door 17020-consultants tijdens hun accreditatietraject begeleid. Bij drie van de vier nieuwe accreditaties betrof het inspectie-instellingen op gebied van asbest-eindinspecties (NEN 2990), één behaalde zijn accreditatie voor de inspectie van brandmeld- en blusinstallaties (CCV inspectieschema’s).

Lees verder