5 methoden voor identificatie van risico’s (deel 4): De SWIFT methode
17020 Blog

Naast de reeds eerder geschetste methodes, Brainstorm, Delphi, Interview en Checklist biedt ook de zogenaamde SWIFT-methode een geschikt handsvat om de risico’s die binnen en organisatie met betrekking tot onafhankelijkheid c.q. onpartijdigheid bestaan, in kaart te brengen, alvorens deze te elimineren.

Lees verder
5 methoden voor identificatie van risico’s (deel 2): Interview
17020 Blog

In deze tweede van vijf posts gaan we nader in op de tweede methode: Het Interview. Hoewel het begrip “interview” bij de lezer enige associatie zal oproepen dient er toch even bij stil gestaan te worden, wil men deze tool optimaal voor het identificeren van risico’s voor de onpartijdigheid en onafhankelijkheid inzetten.

Lees verder
5 methoden voor identificatie van risico’s (deel 1): Brainstorm
17020 Blog

Wie de risico inventarisatie ‘volgens het boekje’ wil uitvoeren kan terecht bij de ISO-norm 31010. De ISO 31010 gaat in het algemeen op methoden en technieken van risicobeoordeling en risicomanagement in. Vijf van de 31 geschetste methodes zijn bijzonder geschikt voor de risico-inventarisatie in het kader van de onpartijdigheid.

Lees verder