Save the date: 29 september informatiebijeenkomst conformiteitsbeoordeling
17020 Blog

Certificaten, zelfverklaringen, keurmerken, het zijn belangrijke manieren om conformiteit aan te tonen. Voor vertrouwen in internationale handel zijn ze van cruciaal belang. Het systeem van conformiteit is gebaseerd op internationale ISO normen. Deze normen worden op dit moment geschaduwd door een Nederlandse commissie. Op 29 september vindt er een informatiebijeenkomst plaats over het werkprogramma van deze commissie en mogelijkheden tot deelname.

Lees verder
5 methoden voor identificatie van risico’s (deel 4): De SWIFT methode
17020 Blog

Naast de reeds eerder geschetste methodes, Brainstorm, Delphi, Interview en Checklist biedt ook de zogenaamde SWIFT-methode een geschikt handsvat om de risico’s die binnen en organisatie met betrekking tot onafhankelijkheid c.q. onpartijdigheid bestaan, in kaart te brengen, alvorens deze te elimineren.

Lees verder
5 methoden voor identificatie van risico’s (deel 2): Interview
17020 Blog

In deze tweede van vijf posts gaan we nader in op de tweede methode: Het Interview. Hoewel het begrip “interview” bij de lezer enige associatie zal oproepen dient er toch even bij stil gestaan te worden, wil men deze tool optimaal voor het identificeren van risico’s voor de onpartijdigheid en onafhankelijkheid inzetten.

Lees verder