RvA toelichting voor monstername T021 herzien
17020 Blog

Het toelichtingsdocument van de RvA t.a.v. de accreditatie van monstername (T021) is wederom aangepast, ditmaal om aan te sluiten op de inhoud van de vernieuwde ISO/IEC 17025. Tevens is in hoofdstuk 3 van T021 opgenomen op welke wijze monstername in de scope van accreditatie zal worden beschreven.

Lees verder
ISO/IEC 17020 en de AVG
17020 Blog

Een inspectie-instelling die conform de eisen van de ISO 17020:2012 wil functioneren zal met betrekking tot het archiveren van gegevens zich aan de gestelde voorwaarden moeten houden. Deze zijn vastgelegd in § 8.4.1 van ISO/IEC 17020:2012.

Lees verder
Nieuwe tool voor impact analyse: PIA
17020 Blog

17020 Consultants hebben een tool ontwikkeld waarmee inspectie-instellingen en andere conformiteit beoordelende organisaties op een gestructureerde wijze de impact (ook vaak met “omvang” aangeduid) van een afwijking in kaart kunnen brengen.

Lees verder
Keurt de slager zijn eigen vlees?
17020 Blog

Op 10 oktober 2018 publiceerde de Groene Amsterdammer een artikel over misstanden in de Nederlandse vleesverwerkende bedrijven. Mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting maatschappij en Veiligheid en voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid reageerde op dit artikel. Onder andere merkte mr. van Vollenhoven op dat de slager zijn eigen vlees keurt en pleitte hij voor een onafhankelijke instantie in plaats voor een geprivatiseerde dienst.

Lees verder