17020 Blog

De 17020-balans van 2019: 4 van de 6

Het is een goed gebruik aan het eind van het jaar de balans op te maken: in het jaar 2019 werden door de Raad voor Accreditatie (RvA) in totaal zes nieuwe 17020-inspectie-instellingen geaccrediteerd. Vier van deze inspectiebedrijven werden door 17020-consultants tijdens hun accreditatietraject begeleid. Bij drie van de vier nieuwe accreditaties betrof het inspectie-instellingen op gebied van asbest-eindinspecties (NEN 2990), één behaalde zijn accreditatie voor de inspectie van brandmeld- en blusinstallaties (CCV inspectieschema’s).

17020 Begeleiding op maat

17020-consultants kunnen bedrijven op de weg naar hun accreditatie op maat ondersteunen. Sommige bedrijven hebben maar weinig ondersteuning nodig, sommigen willen uitvoeriger begeleid worden. Goed voor u te weten, dat wij diverse producten aanbieden: of het nu om het uitvoeren van een GAP-analyse, van een interne audit, of om scholing van medewerkers op het gebied van de inspectienorm ISO/IEC 17020:2012 gaat of om hulp bij het opzetten van het complete kwaliteitsmanagementsysteem, wij kunnen ervoor zorgen dat het doel “accreditatie” haalbaar wordt.

17025-consultants-partner

17020-consultants zijn, zo als de naam al laat vermoeden op consult van inspectie-bedrijven gespecialiseerd die een accreditatie op basis van ISO/IEC 17020:2012 willen behalen (of behouden). In de praktijk werden wij wel eens door klanten gevraagd of wij ook bij een 17025-accreditatie van dienst kunnen zijn. Omdat deze norm echter betrekking heeft op diensten van laboratoria (testen en kalibraties) en het een geheel ander werkterrein dan het onze afdekt, hebben wij dit jaar besloten met een expert op het gebied van 17025 te gaan samenwerken. Mocht u dus een accreditatieproject op het vlak van ISO/IEC 17025:2017 hebben, kunt u zich wenden tot onze partner, de heer Peter Lubbers. Waar het zich voordoet vullen we elkaar met kennis aan en ondersteunen wij elkaar bij projecten.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een goed begin van een sprankelend inspectiejaar 2020!

Het team van 17020-consultants.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)