17020 Blog

17020-consultants heeft 17025-partner

17020-consultants, het adviesbureau voor ISO-17020-accreditatie begeleiding, is een samenwerking aangegaan met Lubbers kwaliteitsmanagement. Lubbers kwaliteitsmanagement zal haar advies op het gebied van de norm ISO 17025 aanbieden. De beiden adviesbureaus gaan hun diensten op de bekende manier, die 17020-consultants al jaren toepast, uitvoeren.

17020 en 17025 alles met de zelfde “look & feel”

Ook 17025-consultants, de vlag waaronder Lubbers kwaliteitsmanagement opereert zal trajectbegeleiding naar accreditatie, consultancy bij problemen en in-company-trainingen evenals interne audits op de bekende manier aanbieden. Niet alleen de consultancy diensten ook de websites van beide organisaties hebben de zelfde “look & feel”. Peter Lubbers is overtuigd van de gezamenlijke aanpak: “Toen André Wisselink mij een samenwerking aanbod was het synergetisch effect direct duidelijk.”

“One-stop-shopping”

Expertise uitwisselen, kennis delen en het adviesaanbod breder maken dat is de drijfveer. De heren kennen elkaar al sinds een aantal jaren, een grote advies-opdracht op gebied van ISO 17020 bracht hen bij elkaar. Zij weten waar elkaars specialismen liggen. Beide partijen zullen met name op hun eigen expertise-gebied verder adviseren, uitzonderingen daargelaten. 17020-consultants heeft ook klanten, die voor twee verschillende normen geaccrediteerd waren, te weten voor ISO 17020 en voor ISO 17025; “Voor hen is het one-stop-shopping nu zeer comfortabel.” Voegt André Wisselink toe.

Peter Lubbers (l) en André Wisselink (r).

Verdere uitbreiding niet uitgesloten

“Ik kan mij inderdaad voorstellen, toekomstig nog een partner bijvoorbeeld voor ISO 17021 en/of ISO 17065 erbij te betrekken.” vervolgt André Wisselink. Voor 17020 Consultants zou het logisch zijn om de lijn door te trekken en voor haar klanten is het afdekken van de belangrijkste bandbreedte op conformiteits beoordelings gebied zeer aantrekkelijk. Bij de huidige klanten van 17020-consultants ziet men ook bijvoorbeeld raakvlak russen ISO 17020 en ISO 17065.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink