Validatie van software; § 6.2.13 van ISO/IEC 17020:2012
17020 Blog

Een onderwerp, dat bij onze klanten de wenkbrauwen vaak doet fronsen: de validatie van de gebruikte software. Dat computergestuurde meetinstrumenten moeten worden getest en gekalibreerd is voor velen logisch. Dat ook het computersysteem voor het opstellen van inspectierapporten aan een validatie moet worden onderworpen wordt vaak niet ingezien.

Lees verder
Nieuwe Specifieke Accreditatie Protocollen (SAP)
17020 Blog

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft ter vervanging van Specifieke Beoordelings Protocollen (SBP’s) een aantal nieuwe Specifieke Accreditatie Protocollen (SAP’s) gepubliceerd.

Lees verder
Contractmanagement of werkordersysteem
17020 Blog

In § 7.1.5 van ISO/IEC 17020:2012 wordt van de inspectie-instelling vereist, dat een contractmanagement- of werkordersysteem wordt gehanteerd. Hiermee moet het gehele proces vanaf de aanvraag van de inspectie tot en met het formeel afronden van een inspectie-opdracht beheerst worden.

Lees verder