Regels gebruik accreditatiemerk gewijzigd
17020 Blog

De RvA heeft de regels m.b.t. het gebruik van het accreditatiemerk gewijzigd. De nieuwe bepalingen bevatten o.a. een verplichting om het accreditatiemerk op inspectierapporten weer te geven die onder accreditatie zijn opgesteld.

Lees verder
NEN 2990 vernieuwd (+ update 17/09/2020)
17020 Blog

Op  1 augustus 2020 is de vernieuwde NEN 2990 gepubliceerd. Deze NEN 2990:2020 vervangt per die datum NEN 2990:2012. Inspectie-instellingen die zich bezig houden met eindinspecties na asbestsaneringen dienen deze vernieuwde versie van de inspectiemethode direct toe te passen.

Lees verder
Accreditatiebeleid t.a.v. traceerbaarheid van metingen vernieuwd
17020 Blog

Onlangs heeft ILAC een nieuwe versie van P10 uitgegeven. Dit beleidsdocument wordt door alle accreditatie-instellingen gehanteerd bij de beoordeling van de herleidbaarheid van metingen die door inspectie-instellingen worden uitgevoerd in het kader van conformiteitsbeoordelingen.

Lees verder
ILAC P15:05/2020: de wijzigingen op een rij
17020 Blog

De nieuwe versie van ILAC P15, om precies te zijn ILAC P15:05/2020, is op 22 mei 2020 door ILAC op haar website gepubliceerd en daar ook te downloaden. Wij hebben de verschillen met de oude versie voor u op een rij gezet.

Lees verder