Kennisdriehoek compleet
17020 Blog

Bij de 17020-consultants, die inspectie-instellingen in alle branches adviseren en de 17025-consultants, die laboratoria voorzien van advies en begeleiding, heeft zich  recentelijk een derde expert op het gebied van conformiteitsbeoordelingen aangesloten: ISO 17065 Consultants.

Lees verder
Klachten, feedback en stakeholders
17020 Blog

In het kader van het continue verbeterproces binnen een geaccrediteerde inspectie-instelling behoort het registreren en correct afhandelen van klachten en bezwaren tot de verplichtingen conform § 7.5 en § 7.6 van ISO/IEC 17020:2012.

Lees verder
Het “ruwe data” misverstand
17020 Blog

De inspectienorm ISO/IEC 17020:2012 legt veel eisen op aan een geaccrediteerde inspectie instelling. Immers alles wat door een inspectie instelling en haar medewerkers beweerd wordt, moet onderbouwd en bewezen kunnen worden. Bijvoorbeeld dient men van uitgevoerde metingen de meetresultaten vast te leggen.

Lees verder
Een kwaliteitssysteem laten opzetten
17020 Blog

Ja, waarom ook niet? In het huidige bedrijfsleven zijn tal van diensten uitbesteed: denk bijvoorbeeld aan de IT, marketing, callcenter, personeelswerving, rechtsafdeling, beveiliging, logistiek, zakelijke auto-lease, facility management, schoonmaak en catering. Allemaal belangrijke onderdelen waarvoor dienstverlenende specialisten gekozen en ingezet worden omdat de directie na afweging tot de conclusie gekomen is dat uitbesteden attractiever is dan zelf invullen.

Lees verder
Van IvG naar KvG?
17020 Blog

De door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoogde verschuiving van IvG (Inspectieafdeling van de Gebruiker) naar KvG (Keuringsdienst van de Gebruiker), hebben wij al eerder op onze site besproken. In Nederland is de EU Richtlijn 2014/68 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake drukapparatuur omgezet in het Warenwetbesluit Drukapparatuur…

Lees verder