Accreditaties met einddatum niet langer toegestaan in Duitsland
17020 Blog

In Duitsland heeft de hoogste administratieve rechtbank op 19 september 2018 bepaald dat de Duitse accreditatieinstelling (DAkkS) niet langer een einddatum aan de accreditatie van conformiteit beoordelende instellingen mag opleggen.

Lees verder
Validatie van software; § 6.2.13 van ISO/IEC 17020:2012
17020 Blog

Een onderwerp, dat bij onze klanten de wenkbrauwen vaak doet fronsen: de validatie van de gebruikte software. Dat computergestuurde meetinstrumenten moeten worden getest en gekalibreerd is voor velen logisch. Dat ook het computersysteem voor het opstellen van inspectierapporten aan een validatie moet worden onderworpen wordt vaak niet ingezien.

Lees verder
Nieuwe Specifieke Accreditatie Protocollen (SAP)
17020 Blog

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft ter vervanging van Specifieke Beoordelings Protocollen (SBP’s) een aantal nieuwe Specifieke Accreditatie Protocollen (SAP’s) gepubliceerd.

Lees verder