GRATIS: 17020 Consultants jaarplanner
17020 Blog

Goed nieuws voor alle bedrijven, die zich met inspecties bezig houden: iedere inspectie instelling, ook al bent u geen klant van ons, kan bij ons een gratis wandplanner voor het jaar 2021 bestellen. Wij sturen hem netjes opgerold in een posterkoker naar u toe en nemen ook de verzendkosten voor onze rekening.

Lees verder
Regels gebruik accreditatiemerk gewijzigd
17020 Blog

De RvA heeft de regels m.b.t. het gebruik van het accreditatiemerk gewijzigd. De nieuwe bepalingen bevatten o.a. een verplichting om het accreditatiemerk op inspectierapporten weer te geven die onder accreditatie zijn opgesteld.

Lees verder
NEN 2990 vernieuwd (+ update 17/09/2020)
17020 Blog

Op  1 augustus 2020 is de vernieuwde NEN 2990 gepubliceerd. Deze NEN 2990:2020 vervangt per die datum NEN 2990:2012. Inspectie-instellingen die zich bezig houden met eindinspecties na asbestsaneringen dienen deze vernieuwde versie van de inspectiemethode direct toe te passen.

Lees verder
Accreditatiebeleid t.a.v. traceerbaarheid van metingen vernieuwd
17020 Blog

Onlangs heeft ILAC een nieuwe versie van P10 uitgegeven. Dit beleidsdocument wordt door alle accreditatie-instellingen gehanteerd bij de beoordeling van de herleidbaarheid van metingen die door inspectie-instellingen worden uitgevoerd in het kader van conformiteitsbeoordelingen.

Lees verder