17020 Blog

Een kwaliteitssysteem laten opzetten

Ja, waarom ook niet? In het huidige bedrijfsleven zijn tal van diensten uitbesteed: denk bijvoorbeeld aan de IT, marketing, callcenter, personeelswerving, rechtsafdeling, beveiliging, logistiek, zakelijke auto-lease, facility management, schoonmaak en catering. Allemaal belangrijke onderdelen waarvoor dienstverlenende specialisten gekozen en ingezet worden omdat de directie na afweging tot de conclusie gekomen is dat uitbesteden attractiever is dan zelf invullen.

In het verlengde hiervan rijst de vraag of het handig is als bedrijven, in het bijzonder inspectie instellingen, ook het opstellen van een kwaliteitssysteem zouden uitbesteden. De directie heeft niet alleen te weinig tijd om zelf een kwaliteitshandboek te schrijven maar ook concentreert zich de aanwezige kennis op het vakgebied, het uitvoeren van inspecties en (nog) niet op het terrein van de ISO/IEC 17020:2012.

Tijdwinst

Zoals een Griekse miljardair (Aristoteles Onassis) ooit zei : “Ik zou alles weer net zo doen, maar ik zou eerder goede adviseurs ingeschakeld hebben!” Het inschakelen van deskundige experts betekent tijdwinst en men kan ervan uitgaan dat de uitgevoerde opdracht aan de eisen voldoet. Een kwaliteitssysteem kan net zo goed door een extern bedrijf opgezet worden als alle andere in het begin van dit artikel, genoemde diensten. We vergaten trouwens nog een dienst te noemen die in het bedrijfsleven ook gebruikelijk is: wij bedoelen het interimsmanagement; ook een voorbeeld van een cruciaal aspect in een onderneming, maar ook deze factor is uitwisselbaar.

Implementatie

Uiteraard is het niet voldoende als een inspectie instelling een kwaliteitssysteem “laat bouwen”. Het moet ook in de onderneming geïmplementeerd worden en de medewerkers moeten weten wat de ISO/IEC 17020:2012 vereist. Begeleiding na oplevering, training van het personeel en het uitvoeren van interne audits moeten bewerkstelligen dat het kwaliteitssysteem gaat leven. Daarvoor zorgen wij!

Alle branches

Wij van 17020-consultants hebben brede ervaring in het opzetten van kwaliteitssystemen in diverse branches zoals onder andere in de brandveiligheidsinspecties, bij de eindcontrole asbest, inspectie van vloeistofdichte vloeren en in de NDT net zoals in de petrochemie. Ook voor andere branches kunnen wij ingeschakeld worden, de inspectienorm ISO/IEC 17020:2012 is immers een generieke norm die op alle inspecties toegepast wordt en onze ondersteuning op kwaliteitsvlak is daarom voor alle branches inzetbaar; uw kennis van uw inspectiegebied komt bij de implementatie van het kwaliteitssysteem van pas.

Vraag een vrijblijvende offerte voor het opzetten van een kwaliteitssysteem of voor de complete begeleiding van het accreditatietraject aan.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink