17020 Blog

NEN 2990 vernieuwd (+ update 17/09/2020)

Op  1 augustus 2020 is de vernieuwde NEN 2990 gepubliceerd. Deze NEN 2990:2020 vervangt per direct NEN 2990:2012. Inspectie-instellingen die zich bezig houden met eindinspecties na asbestsaneringen dienen deze vernieuwde versie van de inspectiemethode direct toe te passen.

Op de website van NEN is te zien, dat NEN 2990:2012 is ingetrokken per 01/08/2020. Aangezien accreditaties t.a.v. NEN 2990 door de RvA worden verleend op basis van de geldende versie, dienen geaccrediteerde inspectie-instellingen vanaf 01/08/2020 gebruik te maken van NEN 2990:2020.

Inspectierapporten die vanaf 01/08/2020 zijn uitgegeven worden geacht om conformiteit (of non-conformiteit) t.a.v. NEN 2990:2020 uit te spreken.

Bij vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

UPDATE 17/09/2020:

In verband met de vermelding van de oude NEN 2990:2012 in de wetgeving en de certificatieschema’s, heeft de RvA de regels voor de inspectie-instellingen hierop aangepast. De scopebeschrijvingen van de inspectie-instellingen zullen worden aangevuld met de vermelding van versie 2012 van NEN 2990. Alle beoordelingen door de RvA zullen voorlopig plaatsvinden op basis van deze oude norm.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)