17020 Blog

Regels gebruik accreditatiemerk gewijzigd

De RvA heeft de regels m.b.t. het gebruik van het accreditatiemerk gewijzigd. Een nieuwe versie van het RvA-document VR003 is beschikbaar via deze link: VR003 – Voorschrift voor het gebruik van Accreditatiemerken en logo’s. De nieuwe bepalingen bevatten o.a. een verplichting om het accreditatiemerk op inspectierapporten weer te geven die onder accreditatie zijn opgesteld.

In plaats van het weergeven van het accreditatiemerk op het inspectierapport mag ook een tekstuele verwijzing naar de accreditatie worden gedaan mits deze is voorzien van een beschrijving van de geaccrediteerde activiteit.

Voor de nieuwe bepalingen geldt een overgangstermijn van slechts 12 dagen tot 1 november a.s.

Wilt u meer weten over de gevolgen van de vernieuwde RvA VR003, neem dan gerust contact met ons op.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)