17020 Blog

Revisie van ILAC P15

De leidraad ILAC P15 – waarvan momenteel versie ILAC P15 07/2016 geldig is – die interpretaties voor de inspectienorm ISO/IEC 17020:2012 biedt, wordt volgens het ILAC* Inspection Committee (IC) momenteel geactualiseerd. Tot de nieuwe versie voltooid en gepubliceerd is heet de werktitel: “ILAC-P15:xx/20xx Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies”.

In augustus 2019 kregen de ILAC-leden het concept van de nieuwe versie, dat door de leden van de werkgroep 6 was opgesteld, ter beoordeling 60 dagen ter beschikking gesteld. In de review wordt diverse input meegenomen: onder andere recente ILAC-documenten, vragen die aan ILAC IS zijn gesteld en de uitkomsten van de CASCO “clarification requests”.

Naar verluidt worden in de nieuwe P15 ook nadere richlijnen opgesteld ten aanzien van de risico-analyse op onpartijdigheid (§ 4.1.3 van ISO/IEC 17020:2012), zodat verschillen van inzicht tussen inspectie-instellingen en accreditatie-instellingen mogelijk tot het verleden gaan behoren.

*ILAC is de International Laboratory Accreditation Cooperation (een internationale organisatie van accreditatie instellingen).

***UPDATE 22/05/2020: Nieuwe ILAC P15 is gepubliceerd.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink