17020 Blog

ILAC P15:05/2020: de wijzigingen op een rij

De nieuwe versie van ILAC P15, om precies te zijn ILAC P15:05/2020, is op 22 mei 2020 door ILAC op haar website gepubliceerd en daar ook te downloaden. De nieuwe ILAC P15 is tot stand gekomen door bijdragen uit de ILAC Inspection Committee workshops; tevens zijn zogenaamde “clarifying” uitspraken, dus de interpretaties van de ISO 17020:2012 door de ISO CASCO-commissie ingevloeid en zijn overige ervaringen die men met de ISO/IEC 17020:2012 had eveneens meegenomen.

Voor ieder inspectie instelling ‘verplicht’

Aangezien in ILAC P15 is beschreven hoe accreditatie-instellingen de ISO/IEC 17020:2012 moeten toepassen, dienen inspectie-instellingen rekening te houden met dit document bij de implementatie van de eisen van ISO/IEC 17020:2012. Eén van de wijzigingen betreft de wijze waarop risicoanalyses met betrekking tot de onpartijdigheid van een inspectie instelling dienen te worden opgesteld. Daar heeft ILAC P15 nu een handige tabel in Annex 1 voor opgenomen.

17020 Consultants hebben de inhoud van de nieuwe P15 vergeleken met de vorige versie en dit in een handig overzicht gezet. Deze kunt u hier downloaden.

Implementatie tot uiterlijk november 2021

De accreditatieinstellingen zoals in Nederland de RvA en in België BELAC, hebben 18 maanden de tijd om de nieuwe ILAC P15 te implementeren; per november 2021 moet deze overal toegepast worden.

ILAC (voluit: International Laboratory Accreditation Cooperation) werd in 1977 opgericht; het secretariaat bevindt zich in Australië; ILAC is een internationale vereniging van accreditatieinstellingen, die accreditaties op het gebied van conformiteitsbeoordelingen verlenen. Het gaat om conformiteitsbeoordelingen conform ISO 17025 (calibratie- en testlaboratoria), ISO 15189 (medische laboratoria) en om ISO 17020 (inspectie instellingen).

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)