17020 Blog

VCA-certificatie voor inspectie-instellingen

Uitbreiding van kwaliteitsmanagement (17020) met veiligheidsmanagement (VCA)

Het gebruik van persoonlijke beschermmiddelen, de B-VCA voor uw medewerkers en de VOL/VIL-VCA voor uw leidinggevenden zijn meestal voldoende om aan te tonen dat in uw inspectie-instelling de aspecten rondom veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer in acht genomen worden. Soms gaan de wensen van klanten echter verder en vraagt de inkoper of u over een VCA certificering beschikt.

Uw bedrijf kan zich voor VCA (de VGM Checklist Aannemers) laten certificeren indien uw organisatie beschikt over een VGM-beheerssysteem dat aan de eisen voldoet, die VCA hiervoor heeft opgesteld. De branches waar VCA een rol speelt zijn: civiele techniek, elektrotechniek, industriële reiniging, isolatie, metaal, onderhoud, (petro)chemie, procesindustrie, steiger(bouw), transport en werktuigbouw.

Dat betekent, dat u naast een kwaliteits- managementsysteem om ervoor zorg te dragen dat uw inspectie-instelling aan de eisen van ISO/IEC 17020 voldoet, ook moet beschikken over een Veiligheid/Gezondheid/Milieu- managementsysteem om aan de VCA eisen te voldoen. Deze VCA eisen hebben onder andere betrekking op risicobeheer, opleiding, voorlichting en instructie, VGM-bewustzijn, VGM-projectplan, voorbereiding op noodsituaties, werkplekinspecties, bedrijfsgezondheidszorg, aanschaf van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermmiddelen en registratie en onderzoek van VGM-incidenten.

Het VGM-thema dient dus in uw bedrijfsbeleid te zijn ingebed en in alle relevante procedures terug te komen. Het is een tijdrovende een zorgvuldigheid vereisende klus, waartegen de meeste inspectie-instellingen opzien.

Nieuwe dienstverlening van 17020-consultants

17020-consultants bieden nu ook de mogelijkheid aan, de door hen op maat geschreven kwaliteitshandboeken uit te breiden met een VCA-module, zodat het VGM-beheerssysteem is ingebed in de documentatie die ook voor het managen van de kwaliteit wordt gebruikt en voorbereid is voor de VCA-certificering. De structuur van de 17020-kwaliteitsdocumentatie is bewust zo ontworpen dat latere uitbreiding altijd makkelijk mogelijk is.

pyramide-managementsysteem

Zodra u over het VCA-certificaat beschikt hoeft u geen “nee” meer te verkopen en u kunt uw klanten bieden wat zij vragen.

Neem met ons contact voor de mogelijheden.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)