Nieuw CCV-Inspectieschema Brandbeveiliging voor AudiMAX-gebruikers

Voor gebruikers van AudiMAX inspectiesoftware heeft TwinSparc 17020 Consultants de nieuwe versie van het CCV inspectieschema (versie 11) voor brandbeveiliging, welke van kracht wordt op 1 juli 2018,  omgezet naar een bruikbaar formaat.

Het nieuwe schema heeft betrekking op de initiële en de vervolginspecties. Het inspectieschema voor basisontwerp en detailontwerp blijven onveranderd.

Het AudiMAX-inspectieschema volgt de in het CCV-schema opgenomen tabellen van hoofdstuk 7 en is geschikt voor de volgende inspectie-scopes:

  • inspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen
  • inspectie van blusgassystemen
  • inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie
  • inspectie van ontruimingsalarminstallatie
  • inspectie van RWA-installatie
  • inspectie van overdrukinstallatie
  • inspectie van stuwdruk-, dwars en langsventilatieinstallatie

Per item is aangegeven of de inspectiemethode administratief of visueel is, of dat het een functionele test of meting betreft. Bij alle vermeldingen van een meting is aangegeven om welke meting het exact gaat.

LET OP: Het CCV schema zelf geeft niet voldoende informatie om als geaccrediteerde inspectie-instelling te voldoen aan § 7.1.1 en 7.1.2 van ISO/IEC 17020:2012. Een duidelijke beschrijving van de wijze van inspecteren ontbreekt, evenals een duidelijke benoeming van of verwijziging naar de te inspecteren eisen. De ontbrekende informatie dient de inspectie-instelling zelf toe te voegen.

Het schema is beschikbaar in PDF-documenten. De inhoud kan eenvoudig worden gekopieerd naar de AudiMAX-omgeving. De bestanden kunt u hier downloaden. Een korte uitleg over hoe de update in AudiMAX door te voeren treft u hier.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)