17020 Blog

17020-accreditatie voor Non-Destructive-Testing (NDT)

Wanneer een inspectie-instelling accreditatie wil verkrijgen voor Niet-Destructief-Onderzoek (NDT / NDO), dient ook de EA-4/15 G:2015 in acht te worden genomen. In deze leidraad van de European Cooperation for Accreditation zijn een aantal bepalingen opgenomen die een nadere invulling geven aan de eisen van ISO/IEC 17020 en 17025, die specifiek betrekking hebben op Non Destructive Testing (NDT).

Aansprakelijkheid

Zo bepaalt EA-4/15 G, dat de inspectie-instelling extra aandacht moet geven aan de verzekering tegen aansprakelijkheid m.b.t. ongelukken met radioactieve bronnen. Ook zijn er in vijf bijlagen richtlijnen opgesteld voor de kalibratie en het onderhoud van NDT-uitrusting.

De instelling dient te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering die alle risico’s afdekt, in het bijzonder alle risico’s die ontstaan bij radiografische tests en de inhoud van de aansprakelijkheidsverzekering moet ook de waarschijnlijk getroffenen van een ongeluk met een radio-actieve bron (personeel en milieu) bevatten. De nationale wetgeving van de landen waar de geaccrediteerde instelling actief is, kunnen eisen voor de aansprakelijkheidsverzekering hebben ter bescherming van personeel en milieu.

Technisch Manager

De EA-4/15 G bepaalt ook, dat de technisch manager binnen de inspectie-organisatie dient te beschikken over een Level 3 certificaat, indien mogelijk afgegeven door een op basis van EN ISO 9712 geaccrediteerde certificatie-instelling.

De persoon die verantwoordelijk is voor NDO dient te beschikken over een Level 3 certificatie die, waar beschikbaar, is afgegeven door een geaccrediteerde instelling conform EN ISO 9712, voor alle NDO methoden die in de scope van accreditatie zijn opgenomen.

Contractmanagement

Voor het reviewen van contracten schrijft EA-4/15 G ook een aantal punten voor, die minimaal bij een contractreview aan de orde dienen te komen.

De contractreview dient waar van toepassing het volgende te bevatten:

 • Dat de instelling beschikt over de vereiste middelen, uitrusting en gekwalificeerde medewerkers om het NDO-werk uit te voeren
 • De indentificatie van de test-/inspectie-methode
 • De indentificatie van acceptatie-criteria
 • Iedere specifieke kwalificatie-eis, bijvoorbeeld voor niet-standaard testmethoden of hoge integriteitstests
 • Iedere vereiste voor goedkeuring door de klant (in het bijzonder voor niet-standaard methoden)
 • Dat de kwalificatie en certificatie van NDO-personeel geschikt is voor de uit te voeren inspectie
  (dit dient te omvatten de controle op beperkingen in de gecertificeerde scope van bekwaamheden en de daaruit af te leiden behoefte voor opdracht-specifieke training en autorisatie)
 • Iedere specifieke behandel-instructies voor sterk bewerkte onderdelen
 • Iedere specifieke markeerinstructies, bijvoorbeeld het gebruik van halogeen-vrije markeerders
 • Iedere specifieke rapportage-eisen, inclusief documentatie-eisen
 • Beschikbaarheid van tekeningen, inspectieplannen en -programma’s
 • Iedere specifieke kwaliteitscontrole/monitoring afspraken
 • Goedkeuring van de klant voor iedere noodzakelijke uitbesteding

Waar activiteiten op locatie aan de orde zijn, dient de review ook zaken te bevatten zoals:

 • Verantwoordelijkheid voor de verwijdering van bekleding of coatings en de voorbereiding van het oppervlak voor testen
 • Afspraken over toegang, werkomstandigheden en voorzieningen voor stabiele werkplatforms
 • Gevaren
 • Milieu-eisen

Managementreview

Naast bovengenoemde bepalingen, stelt EA-4/15 G ook nadere eisen aan o.a. de inhoud van de managementreview (directiebeoordeling) en de inhoud van het programma voor interne audits binnen de inspectie-instelling.

Managementreviews dienen NDO-specifieke onderwerpen te bevatten, zoals de geschiktheid van personeel-certificatie-programma’s en de regelingen voor het beheer van activiteiten op locatie.

NDT / NDO ISO/IEC 17020:2012

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)