17020 Blog

Aanpassing RvA regels t.a.v. gebruik accreditatiemerk en Beleidsregels Werkterreinen

De RvA heeft per 17 juli 2018 een aantal wijzigingen doorgevoerd t.a.v. de regels voor gebruik van het accreditatiemerk, zoals beschreven in VR003. Tevens zijn de beleidsregels van de RvA t.a.v. de te accrediteren werkterreinen, zoals beschreven in BR010, aangepast.

Welke wijzigingen het betreft kunt u hier lezen. Voor een geaccrediteerde inspectie-instelling is het van belang om relevante wijzigingen te toetsen aan het eigen bedrijfsbeleid en waar nodig aanpassingen door te voeren.

 

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink