17020 Blog

Contractmanagement of werkordersysteem

In § 7.1.5 van ISO/IEC 17020:2012 wordt van de inspectie-instelling vereist, dat een contractmanagement- of werkordersysteem wordt gehanteerd. Hiermee moet het gehele proces vanaf de aanvraag van de inspectie tot en met het formeel afronden van een inspectie-opdracht beheerst worden.

De bedoeling hiervan is, dat er geen twijfel kan bestaan tussen de opdrachtgever en de inspectie-instelling over het wat, waar en hoe van de uit te voeren inspectie. Een inspectie dient, voordat deze wordt uitgevoerd, zodanig te zijn voorbereid, dat de inspecteur niet voor verrassingen komt te staan.

Bij het aannemen van een opdracht dient de inspectie-instelling de volgende punten in acht te nemen:

  • De inspectiemethode (is de inspectie-instelling competent om de aangevraagde methode uit te voeren?)
  • Zijn de middelen beschikbaar om de opdracht uit te voeren?
  • Zijn eventuele speciale omstandigheden in acht te nemen?
  • Zijn de contractvoorwaarden/algemene leveringsvoorwaarden helder?
  • Met welke wettelijke bepalingen dient rekening gehouden te worden?
  • Welke veiligheidsmaatregelen dienen getroffen te worden?
  • Wordt gebruik gemaakt van onderaannemers (bijvoorbeeld laboratoria)?

In het kader van PDCA is een review van de afhandeling van een werkorder of contract vereist. Daarbij dient vastgesteld te worden, of de inspectie-instelling aan alle in de werkorder geformuleerde afspraken heeft voldaan.

Om dit proces te vergemakkelijken, kan gebruik gemaakt worden van AudiMAX inspectiesoftware. Klik hier voor meer informatie.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)