17020 Blog

Interne audit met onvoldoende diepgang uitgevoerd. Wat nu?

“De interne audit is onvoldoende diepgaand”; een constatering van het beoordelingsteam van een accreditatie-instelling die geregeld voorkomt.

Meestal wordt deze constatering gedaan, wanneer de accreditatie-instelling aanzienlijk meer afwijkingen (NC’s) vaststelt dan de inspectie-organisatie zelf in haar interne audit heeft gedaan, of wanneer de inspectie-instelling zelf in het verslag van de interne audit bepaalde normelementen als ‘niet van toepassing’ heeft aangemerkt terwijl deze wel degelijk voor de instelling gelden.

Vaak ontstaat er een zekere bedrijfsblindheid, wanneer de interne audit wordt uitgevoerd door dezelfde persoon die het kwaliteitsysteem heeft opgezet.

Het fout interpreteren van de eisen van de Internationale Standaard, maar ook een gebrek aan kennis van de ISO/IEC 17020:2012 kan leiden tot het niet signaleren van afwijkingen binnen de inspectie-instelling, of het fout inschatten van de mate waarin een bepaalde eis geldt voor de organisatie.

Wanneer ook bij uw inspectie-instelling is geconstateerd, dat de interne audit onvoldoende diepgaand is, kunnen wij u op twee manieren behulpzaam zijn:

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)