17020 Blog

Nieuwe Specifieke Accreditatie Protocollen (SAP)

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft ter vervanging van Specifieke Beoordelings Protocollen (SBP’s) een aantal nieuwe Specifieke Accreditatie Protocollen (SAP’s) gepubliceerd.

Alle nieuwe SAP-documenten zijn voor inspectie (ISO/IEC 17020:2012) relevant:

Klik op de link om het desbetreffende document te downloaden.

Deze SAP-documenten zijn belangrijk bij accreditatie van activiteiten die vermeld zijn in diverse EU richtlijnen en verordeningen alsmede Nederlandse wetgeving waarvoor Europese aanmelding of een nationale aanwijzing noodzakelijk is.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)