World Accreditation Day 2017

Op 9 juni 2017 is het voor de 10e keer : World Accreditation Day

Het is intussen uitgegroeid tot een vaste traditie. Ieder jaar wordt op 9 juni internationaal aandacht gevraagd voor het steeds belangrijker wordende thema ‘accreditatie’. In het vorige jaar werd er in Nederland door de RvA een symposium ter gelegenheid van de wereld accreditatie dag georganiseerd.

Sindsdien de twee organisaties ILAC (ILAC is de International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (IAF is het International Accreditation Forum) in 2008 voor het eerst accreditatie in de schijnwerpers gezet hadden, werd er in ieder jaar een speciaal thema c.q. werkgebied centraal gesteld.

 • Thema 2008: “Trust – Delivering trust in the global market”
 • Thema 2009: “Competence”
 • Thema 2010: “Global Acceptance”
 • Thema 2011: “Supporting the work of Regulators”
 • Thema 2012: “Supporting safe food and clean drinking water”
 • Thema 2013: “Facilitating World Trade”
 • Thema 2014: “Delivering Confidence in the Provision of Energy”
 • Thema 2015: “Supporting the Delivery of Health and Social Care”
 • Thema 2016: “A global tool to support Public Policy” “

Het thema van 2017 luidt: “Delivering Confidence in construction and the built environment” ofwel “het leveren van vertrouwen in constructie en de bouwbranche”.

World Accreditation Day 2017

Wie zich overigens iets meer in de afgelopen wereld accreditatie dagen wil verdiepen, kan onder deze link een overzicht van alle thema’s , brochures en alle posters van alle World Accreditations Days vinden: http://www.iaf.nu/articles/World_Accreditation_Day/374

De 10e Wereld Accreditatie Dag heeft dus als motto het leveren van vertrouwen in de bouw en de gebouwde omgeving. Dit jaar raakt het thema bedrijven uit heel veel sectoren. Wij, van 17020-consultants hebben alleen al in 9 branches (met * gemarkeerd) klanten in en rondom de bouw met betrekking tot hun accreditatie van advies gediend.

Of het nu bedrijven betreft, die op het terrein van NDT (Non destructive testing/niet-destructief onderzoek) of bij de asbest-eindcontrole, of bij de liftinspectie, of de bemonstering van water en onderzoek op legionella, etc. werkzaam zijn, zij vallen allemaal onder de 17020-inspectienorm en staan op 9 juni 2017 in de spotlight.

 • Energy Management Systems
 • Environmental Management Systems
 • Installers of energy renewables
 • Electrical safety testing*
 • Legionella risk assessors*
 • Tested for fire resistance
 • Tested for air leakage, waterproofing*, and acoustics
 • Waste Management Systems
 • Asbestos surveyors*
 • Gas fitting operatives
 • Road signs tested for reflectivity
 • Road tested for skid resistance
 • Crane and lift inspection*
 • Health & Safety Management Systems*
 • Bricks, blocks, insulating products, lintels, slates & tiles tested
 • PEFC sustainable timber sourcing
 • On-site machinery safety inspections
 • Inspection of welding, pressure vessels, and piping*
 • Aggregates tested
 • Fire risk assessors
 • Dynamic pile tests to ensure safe foundations
 • Sports & playground surfaces tested
 • Testing soil and groundwater for compressibility, strength and contaminants
 • Fatigue and stress testing of support structures (e.g.bridges)*
 • Testing of construction products such as doors, windows, and shutters
 • Inspection of signalling
 • Rail interoperability
 • Steel tested*
André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink