17020 Blog

Save the date: 29 september informatiebijeenkomst conformiteitsbeoordeling

Certificaten, zelfverklaringen, keurmerken, het zijn belangrijke manieren om conformiteit aan te tonen. Voor vertrouwen in internationale handel zijn ze van cruciaal belang. Het systeem van conformiteit is gebaseerd op internationale ISO normen. Deze normen worden op dit moment geschaduwd door een Nederlandse commissie. Op 29 september vindt er een informatiebijeenkomst plaats over het werkprogramma van deze commissie en mogelijkheden tot deelname.

De normen voor conformiteitsbeoordeling worden ontwikkeld binnen ISO/CASCO. Ze beschrijven onder meer de eisen die aan accreditatie instellingen, certificerende instellingen en toezichthouders worden gesteld. Ook ontwikkelt CASCO documenten voor het auditen van managementsystemen en kijkt vooruit naar sectoren die mogelijk behoefte zouden hebben aan conformiteitsbeoordeling.

Nederlandse invloed

Op dit moment bestaat er een Nederlandse commissie die het werk van ISO/CASCO schaduwt. Ook wil deze commissie discussies op het gebied van conformiteitsbeoordeling voeren en de kennis erover bij een grotere groep mensen onder de aandacht brengen. De commissie staat open voor nieuwe leden en daarom organiseert NEN een informatiebijeenkomst.

Aanmelden

De bijeenkomst is op vrijdag 29 september van 10:00 tot 13:00 uur en vindt plaats bij NEN, Vlinderweg 6 in Delft. Voor meer informatie, zie de evenementenkalender. Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 154 of e-mail mm@nen.nl.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink