17020 Blog

Schorsing dreigt voor Duitse APK-keuringsstations

Anders dan in Nederland, dienen de periodieke keuringen voor auto’s in Duitsland uitgevoerd te worden door ISO/IEC 17020 geaccrediteerde inspectie-instellingen. De Duitse accreditatieraad, de DAkkS, dreigt nu van alle inspectie-instellingen de erkenning in te trekken.

Uit controles van DAkkS blijkt namelijk, dat de geaccrediteerde inspectie-instellingen zoals TüV en Dekra, metingen uitvoeren met niet-gekalibreerde meetinstrumenten.

De regeringen van de Duitse deelstaten zijn over de tekortkomingen van de inspectie-instellingen reeds afgelopen zomer op de hoogte gesteld. DAkkS laat weten, dat de accreditatie van alle keuringsstations in Duitsland in december zal worden geschorst.

Welke gevolgen dit gaat hebben voor het systeem van periodieke keuringen van auto’s in Duitsland is nog niet duidelijk.

Bron: Spiegel.de

***UPDATE 5/1/2016***

Uit de stellingname van DAkkS naar aanleiding van het artikel in Spiegel blijkt, dat de accreditaties van alle betrokken inspectie-instellingen per medio december zijn ingetrokken aangezien de herleidbaarheid van de uitgevoerde metingen niet kan worden gewaarborgd.

***UPDATE 1/6/2016***

In de TÜV-schorsingsaffaire heeft men in mei 2016 voor de volgende oplossing gekozen: Tot eind 2020 mogen TÜV en Dekra en de andere Duitse APK-toetsingsorganisaties erover doen om van het ijkstelsel over te gaan naar een kalibratiestelsel conform ISO/IEC 17020. De DAkkS is met deze regeling akkoord gegaan, omdat deze tijd nodig is om een norm-conforme naleving van Europese standaards te bereiken. Met name omdat er voor remmentestbanken en schijnwerper afstellers geen norm-conforme kalibratie beschikbaar is en omdat bij de fabrikanten, de inspectie instellingen en de garages veel inspanningen moeten worden gepleegd, is deze lange overgangstijd nodig. Overigens zijn tot eind 2020 afwijkingen van de Europese eisen met betrekking tot het herleiden van metingen van apparaten toegestaan.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink