17020 Blog

Toelichtend document RvA-T018 vernieuwd

Het toelichtingsdocument t.a.v. de herleidbaarheid van kalibraties, RvA T018, is geupdate.

Dit document is gebaseerd op ILAC P10 en geeft aan onder welke voorwaarden kalibraties als ‘herleidbaar’ worden aangemerkt door de RvA.

De nieuwe versie kan hier worden gedownload.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink