17020 Blog

17020-consultants biedt ook turn-key project management

Wij verzorgen het gehele accreditatieproject inclusief interim- en projectmanagement

17020-consultants bieden reeds een aantal diensten voor inspectie instellingen aan, te weten: algemeen advies, begeleiding van een accreditatietraject, interne audits en scholingen. Voor het behalen van een 17020 accreditatie bieden wij echter ook volledige ‘ontzorging’ aan.

Het gehele 17020 accreditatieproject

Wij ontvangen vaak een verzoek met betrekking tot uitbreiding van onze ondersteuning en begeleiding van het gehele accreditatietraject. Terwijl de inspectie-instelling thans zelf ook heel veel documenten moet opstellen is het ook mogelijk om de 17020-consultants, uiteraard in afstemming met het management van de inspectie instelling, de complete documentatie van het project te laten ontwikkelen en bijkomende verplichtingen te delegeren.

Het uitbesteden van businesstaken is niet ongebruikelijk, ook al wordt het bij accreditatieprojecten nog niet veelvuldig toegepast. Maar net als bij andere afdelingen van een bedrijf, kan immers ieder onderdeel uitbesteed worden, denk aan: de boekhouding, het factoring, het facilitymanagement, de personeelswerving, marketing en zelfs de IT wordt ook steeds vaker aan een cloud-hosting-bedrijf uitbesteed.

17020-consultants bieden dus een geheel accreditatie-projectmanagement aan:

  • voorbereiding van de inspectie instelling op de accreditatie
  • verzorgen van kwaliteitshandboek, documentatie, scholing, interne audit
  • hulp bij het indienen van de accreditatie-aanvraag
  • assistentie bij het afhandelen van afwijkingen
  • aanwezigheid en vraagbaak bij audits door de accreditatieinstelling
  • na accreditatie ondersteuning in de dagelijkse praktijk op interim-basis

17020 Turn key = all-in vaste prijs

Bij een turn-key oplossing hoort een all-in prijs. Neem contact met ons op!

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)