9 juni 2018 – 11e Wereld Accreditatie Dag – “Delivering a safer world”

Insiders kennen intussen de traditie van het IAF en de ILAC. Gezamenlijk bedenken deze twee instanties (IAF=International Accreditation Forum) en (ILAC= International Laboratory Accreditation Cooperation) jaarlijks ter gelegenheid van de World Accreditation Day een motto waaronder op deze dag bijzondere aandacht uitgaat naar een bepaald onderwerp, waar accreditatie een centrale rol speelt. IAF en ILAC hebben beide een harmoniserende en coördinerende taak met betrekking tot de wederzijdse erkenning van accreditatieinstellingen. ILAC heeft deze taak voor laboratoria en inspectie-instellingen en IAF voor certificatie-instellingen. Dit jaar luidt het motto “Delivering a safer world”.

Dus in het Nederlands luidt het thema: “Accreditatie levert een veiligere wereld op”

Op de website van het IAF lezen we in de toelichting dat men hiermee veilige werkplekken, veilige producten, veilig transport, veilig voedsel en de facto alle aspecten van het dagelijkse leven, die veiliger kunnen, bedoeld heeft. Zo zien we op de world-accreditation-poster van dit jaar 8 icons van PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) zoals een veiligheidsbril, een veiligheidsgordel, een veiligheidshelm, veiligheidshandschoenen, een veiligheidshesje, een veiligheidsharnas voor een rope man, geluidsbeschermers en veiligheidslaarzen afgebeeld. De boodschap van ILAC en IAF is helder.

In Nederland besteedt de Raad voor Accreditatie om de twee jaar aandacht aan de Wereld Accreditatie Dag. Door de organisatie van een conferentie die bij het motto van het jaar aansluit, onderstreept men de aandacht voor het thema, dat accreditatie heet.

Dit jaar luidt het thema van de RvA-conferentie, die op 7 juni (twee dagen voor de Wereld Accreditatie Dag) in Eindhoven gehouden wordt: “Vertrouwen in een veilige, digitale samenleving”. Centraal staat de insteek “veiligheid in relatie tot innovatie/digitalisering”. Begrippen als “gamechangers” en “blockchain” “personal health train”, “Internet of Things” en “FAIR-data” zullen aan de orde komen. Het lijkt wel als of het gekozen thema voor de conferentie meer op “(IT)-security” dan op safety gaat inzetten. Wellicht is de keuze voor deze invulling van het motto van de Wereld Accreditatie Dag ingegeven door de spirit van de locatie van de conferentie: het Conference Center van de High Tech Campus te Eindhoven.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink