17020 Blog

Nieuwe tool voor impact analyse: PIA

17020 Consultants hebben een tool ontwikkeld waarmee inspectie-instellingen en andere conformiteit beoordelende organisaties op een gestructureerde wijze de impact (ook vaak met “omvang” aangeduid) van een afwijking in kaart kunnen brengen.

Bedrijven die gewend zijn aan het oplossen van afwijkingen kennen de stappen: van de analyse van de grondoorzaak, over het inventariseren van de omvang c.q. de impact van een afwijking, gevolgd door de oplossing en tot slot de beoordeling of de genomen maatregel effectief genoeg was om de afwijking verholpen te hebben. Voor het bepalen van de omvang oftewel de impact was nog geen middel beschikbaar om het kwaliteitsmanagement te ondersteunen.

In de scholingen die 17020-Academy aan inspectie instellingen geeft, kwam al vaker de vraag naar een handige methode om meer greep op dit aspect te krijgen. Nu kan men systematisch de diverse aspecten die bij een impactanalyse horen doorlopen. Aan de hand van acht kringen in het water kan men ervoor zorgen, dat de impact analyse volledig en voldoende diepgaand wordt uitgevoerd. Kijk naar de (1) directe en de (2) indirecte gevolgen, kijk verder naar (3) herhalingen en uitwerkingen op in het (4) verleden uitgevoerde inspecties, vervolgens betrekt men (5) andere inspecteurs/medewerkers in de impactanalyse en de laatste drie kringen staan voor: (6) klanten, (7) deadlines en eventueel in te lichten (8) instanties.

impact analysis

Wie PIA hanteert weet dat hij een zorgvuldige impact analyse uitvoert en geen aspect over het hoofd ziet. De PIA-methode voor impact analyse is inmiddels ook opgenomen in de workshop ‘Afhandelen van afwijkingen’ die wij via 17020-Academy aanbieden.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)