17020 Blog

RvA toelichting voor monstername T021 herzien

Het toelichtingsdocument van de RvA t.a.v. de accreditatie van monstername (T021) is wederom aangepast, ditmaal om aan te sluiten op de inhoud van de vernieuwde ISO/IEC 17025. Tevens is in hoofdstuk 3 van T021 opgenomen op welke wijze monstername in de scope van accreditatie zal worden beschreven.

Het vernieuwde document is hier te downloaden: https://www.rva.nl/document/download/T021

 

 

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink