17020 Blog

VdS Nederland B.V. geaccrediteerd

VdS Nederland B.V. te Hilversum, de Nederlandse dochter van de Duitse inspectie-instelling VdS Schadenverhütung GmbH, die onder andere inspecties van brandbeveiligingssystemen uitvoert, is formeel op 21 maart 2019 door de Raad voor Accreditatie voor haar inspectiewerkzaamheden op basis van de norm ISO/IEC 17020:2012 geaccrediteerd. VdS Nederland B.V. liet zich in het traject voorafgaande aan de accreditatie bijstaan door TwinSparc 17020 consultants.

Kans om procedures optimaal in te richten

VdS was in Nederland al jaren onder de vlag van haar Duitse moeder actief op het gebied van de inspectie van brandveiligheidssystemen. Doordat de Nederlandse dochter voorspoedig groeide was een zelfstandige accreditatie in Nederland door de RvA nodig. Hans de Jong, directeur van VdS Nederland B.V. besloot 17020 Consultants bij de voorbereiding van en voor de begeleiding van het accreditatietraject in te schakelen. “Hoewel wij het inspectiewerk feitelijk al jaren onder accreditatie van de Duitse accreditatie-instelling (DAkkS) deden, wilde ik de gelegenheid benutten om het kwaliteitsmanagementsysteem voor de nieuw opgerichte B.V. volledig nieuw op te zetten en de procedures optimaal in te richten”, aldus de Jong.

Nieuw systeem voorbereid voor scope-uitbreiding

17020 consultants kreeg in herfst 2017 de opdracht een geheel nieuw kwaliteitssysteem te ontwikkelen en te documenteren en het managementsysteem zodanig in te richten dat een toekomstige uitbreiding van activiteiten eenvoudig in te passen zou zijn. André Wisselink van 17020 Consultants blikt op deze bijzondere opdracht terug: ”De uitdaging zat hem daarin, VdS in één keer een systeem te geven dat alle aspecten van ISO/IEC 17020:2012 afdekt zonder de dagelijkse inspectiewerkzaamheden te verstoren. Nu is de organisatie voorbereid op een verdere scope-uitbreiding.”

Accreditatie 17020 i336 VDS
Hans de Jong (staand, links) met zijn team van VdS Nederland B.V.

Van handboek tot training en audit ondersteuning – alles uit één hand

De directeur van TwinSparc b.v. was zelf jarenlang eigenaar van een geaccrediteerd inspectiebedrijf en weet waar het in de inspectiepraktijk om draait. De klanten van 17020 consultants kunnen op één adres terecht voor alle ondersteuning, die zij vanaf het moment dat zij besluiten een accreditatie te willen behalen nodig hebben: te weten bij het opstellen van de complete kwaliteitsdocumentatie, het uitvoeren van interne audits, het trainen van medewerkers, tot en met de ondersteuning tijdens het RvA-onderzoek.

“Het behalen van een accreditatie op basis van ISO/IEC 17020:2012 moet geen hindernis voor een bedrijf vormen, maar een kans zijn om door te groeien en daarbij willen wij graag behulpzaam zijn.”, aldus André Wisselink.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)