Van vrijwillige naar verplichte accreditatie?
17020 Blog

Sinds enkele jaren is er sprake van een zekere tendens rondom de norm ISO/IEC 17020. Er is immers sprake van een verschuiving van een accreditatie op vrijwillige basis naar een wettelijk verplichte accreditatie. Wij geven een korte historische schets: Sinds 1946, destijds voor het eerst in Londen, ontmoeten delegaties uit inmiddels 163 landen elkaar om Verder lezen »

Lees verder
Meten is weten; Kalibratie van meetmiddelen volgens ISO/IEC 17020
17020 Blog

Zodra bij een inspectie meetmiddelen worden gebruikt om conformiteit vast te stellen, schrijft de ISO/IEC 17020 voor, dat deze apparatuur is gekalibreerd (ISO/IEC 17020:2012 6.2.6) en periodiek wordt getest op geschiktheid (ISO/IEC 17020:2012 6.2.3). Meetmiddelen kunnen van alles zijn; een rolmaat, een waterpastoestel, een thermometer, gewichten, etc. Om aan te tonen, dat de tijdens de Verder lezen »

Lees verder
Hoe maak ik een Kwaliteitshandboek?
17020 Blog

Wanneer een inspectie-organisatie wil voldoen aan de eisen van ISO/IEC 17020, moet het een Kwaliteitshandboek opstellen. De eisen die aan zo’n handboek worden gesteld zijn weliswaar vastgelegd in bijlage D van de 17020:2004 (in de nieuwe 17020:2012 is deze bijlage niet meer aanwezig), maar voor velen is het daarmee niet duidelijk wat er precies in Verder lezen »

Lees verder
De nieuwe ISO/IEC 17020:2012 – Overgangstermijn
17020 Blog

Onlangs maakte de RvA bekend, dat de nieuwe versie van de ISO/IEC 17020 met een overgangstermijn zal worden ingevoerd. Nieuwe aanvragen voor accreditatie zullen op basis van de nieuwe ISO/IEC 17020:2012 worden afgehandeld; reeds geaccreditateerde inspectie-organisaties krijgen een overgangstermijn tot maart 2015 om hun werkwijze en documentatie aan te passen aan de gewijzigde norm.

Lees verder
ILAC-leesvoer, ook voor 17020 inspectie-instellingen
17020 Blog

Als 17020 inspectie-instelling is het verstandig om op de hoogte te blijven van zaken rond accreditaties in de ISO-17000-serie. Metname voor inspectie-instellingen die kalibratie- en laboratoriumwerk inhuren is de volgende ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) publicatie interessant.

Lees verder